Реферат ва иншоҳо

Реферат ва иншоҳо

Маводҳои ёрирасон

46  мавод дар ин гурӯҳ
Муаллиф: Донишхона 

Рӯзи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон / Иншо

Мавзӯъ: Рӯзи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон Нақша: Муқаддима Таъсиси Артиши миллӣ Рӯзи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон Хулоса Аз таъсиси Артиши миллӣ 18 сол пур мешавад....

Муаллиф: Донишхона
26.04.2021

Ҳаёт ва фаъолияти Абушакури Балхӣ / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Абушакури Балхӣ Нақша: Муқаддима Маълумоти мухтасар дар бораи шоир Мероси адабии ӯ Хулоса Абӯшакури Балхӣ яке аз шоирони бузург ва тавонои...

Муаллиф: Донишхона
10.05.2021

Таҳлили достони «Ғалабаи Таня» – и Абулқосим Лоҳутӣ / Иншо

Мавзӯъ: Таҳлили достони «Ғалабаи Таня» – и Абулқосим Лоҳутӣ Нақша: Муқаддима Мазмун ва мундариҷаи достон Симои Таня дар достон Хулоса Лоҳутй шоири инқилобии адабиёти муосири...

Муаллиф: Донишхона
10.05.2021

Абулқосим Фирдавсӣ (934-1020) / Реферат

Абулқосим Фирдавсӣ (934-1020) Биноҳои обод гардад хароб, Зи борону аз тобиши офтоб. Пай афкандам аз назм кохе баланд, Ки аз боду борон наёбад газанд. Намирам...

Муаллиф: Донишхона
10.05.2021

Абӯалй ибни Сино ва эҷодиёти ӯ / Иншо

Мавзӯь: Абӯалй ибни Сино ва эҷодиёти ӯ Нақша: Муқаддима Мероси илмии Ибни Сино Мавқеи рубой дар эҷодиёти бадеии Ибни Сино Мавзӯи панду ахлоқ дар рубоиҳои...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Шарҳи ҳол ва мавзӯи ашъори Носири Хусрав / Иншо

Мавзӯъ: Шарҳи ҳол ва мавзӯи ашъори Носири Хусрав Нақша: Муқаддима Шарҳи зиндагий шоир Мероси адабии шоир Хулоса Носири Хусрав дар таърихи адабиёти форсу тоҷик ва...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҷунайдуллои Ҳозиқ ва мероси адабии ӯ / Иншо

Мавзӯъ: Ҷунайдуллои Ҳозиқ ва мероси адабии ӯ Нақша: Осори боқимондаи шоир Мазмун ва мундариҷаи ашъори Ҳозиқ Хулоса Ҷунайдуллои Ҳозиқ яке аз шоирони маъруфи замони худ...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳофизи Шерозӣ – шоири ғазалсаро / Иншо

Мавзӯъ: Ҳофизи Шерозӣ – шоири ғазалсаро Нақша: Муқаддима Мухтасари тарҷумаи ҳоли шоир Мавзӯи ғазалиёти Ҳофиз Хулоса Бузургони илму адабу фарҳанг шабсқи ошшамд. Яке аз бузургтарин...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёти илмӣ, адабӣ ва мадании адабӣёти асрҳои XV-XVI / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёти илмӣ, адабӣ ва мадании адабӣёти асрҳои XV-XVI Нақша: Инкишофи илмҳои дақик дар асрҳои XV- XVI Инкишофи илми адабиёт ва шеър Рушду нумӯи санъатҳо ва...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти Ӯбайди Зоконӣ / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Ӯбайди Зоконӣ Нақша:  Муқаддима Мухтасари тарҷумаи ҳоли Убайди Зокон Мероси адабии адиб Хулоса Убайди Зоконй яке аз шоирони бузург ва насрнависи машҳури...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти  эҷодии Ҳабиб Юсуфӣ / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти  эҷодии Ҳабиб Юсуфӣ Нақша: Муқаддима Мухтасари тарҷумаи ҳоли шоир Мероси адабии ӯ Мавзӯи асосй дар эҷодиёти шоир Хулоса Ҳабиб Юсуфй ҳамчун...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Пайрав Сулаймонӣ / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Пайрав Сулаймонӣ Нақша: Муқаддима Мухтасари тарҷумаи ҳоли Пайрав Мероси адабии шоир Хулоса Дар оғози садаи ХХ-ум ба арсаи илму адаби...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти Ҷалолуддини Румӣ / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Ҷалолуддини Румӣ Нақша: Муқаддима Мухтасари тарҷумаи ҳоли шоир Мероси адабии шоир Хулоса Ҷалолуддин Муҳаммади Румӣ фарзанди Баҳоуддин валад соли 1207 дар оилаи...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти Ҳусайн Воизи Кошифӣ / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Ҳусайн Воизи Кошифӣ Нақша: Муқаддима Мухтасари тарҷумаи ҳоли шоир Мақоми наср ва рисолаҳои насрй дар зҷодисш адиб Ду асари пурарзиши ахлоқии...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти Ҳофизи Шерозӣ / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Ҳофизи Шерозӣ Нақша: Муқадима Зиндагиномаи шоир Мероси адабии Ҳофизи Шерозй Мавзӯъҳои асосии ғазалиёти Ҳофиз  Хулоса Ҳофизи Шерозй дар таърихи адабиёти классикии форсу...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти Умари Хайём/ Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Умари Хайём Нақша:  Муқаддима Маълумоти мухтасар дар бораи шоир Мероси илмиву адабии шоир Мақоми рубоиёт дар мероси Умари Хайём Хулоса Умари Хайём...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти Тошхоҷаӣ Асирӣ / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Тошхоҷаӣ Асирӣ Нақша: Муқаддима Мухтасари ҳаёти шоир Фаъолияти адабии ӯ Мӯҳтавои мавзӯъҳои ашъори шоир Хулоса Тошхоҷаи Асирй яке аз намояндагони барҷастаи...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти Саъдии Шерозӣ / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Саъдии Шерозӣ Нақша: Муқаддима Мухтасари тарҷумаи ҳоли Саъдӣ Девони ашьори Саъдй «Бустон» ва мундариҷаи он «Гулистон» – асари пандуахлоқӣ  Хулоса Шайх...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти Низоми Арӯзии Самарқандӣ / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Низоми Арӯзии Самарқандӣ Нақша: Муқадцима Тарҷумаи ҳоли Низомии Арӯзй Мороси адабии Низомии Арӯзӣ Қисматҳои «Чаҳор мақола» Хулоса Низомии Арӯзии Самарканда аз...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти Муҳаммад Сиддиқи Ҳайрат/ Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Муҳаммад Сиддиқи Ҳайрат Нақша: Мухтасари ҳаёти шоир Мероси адабии шоир Мӯҳтавои мавзӯъҳои ашъори шоир  Хулоса Ҳайрат яке аз намояндагони бузурги адабиёти...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти Мирзо Содиқи Муншӣ / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Мирзо Содиқи Муншӣ Нақша: Сарсухан Myхтасари ҳаёти шоир Мероси адабии Муншй Мӯҳтавои мазмуни ашъори Муншй Хулоса Бино бар маълумоти Қорй Раҳматуллоҳи Возеҳ,...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти Масъуди Саъди Салмон / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Масъуди Саъди Салмон Нақша: Муқаддима Ҳаёти шоир Мероси адабии ӯ Мундариҷаи асосии аш ьори Масъуди Саъди Салмон Хулоса Масъуди Саъди Салмон...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти Имоми Аъзам (p.) / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Имоми Аъзам (p.) Нақша: Сарсухан Ҳаёт ва фаъолияти Имоми Аъзам Хулоса Номи мубораки эшон Нӯъмон, кунияташ Абӯҳанифа ва лақабаш Имоми Аъзам...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти Дақиқӣ / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Дақиқӣ Нақша: Муқаддима Мухтасари тарҷумаи ҳоли Дақиқӣ Мероси адабии ӯ Хулоса Дақиқй яке аз намояндагони бузурги адабиёти асри X ба ҳисоб...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти Бадриддини Ҳилолӣ / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Бадриддини Ҳилолӣ Нақша: Муқаддима Мухтасари тарҷумаи ҳоли Бадриддин Ҳилолй Мероси адабии шоир Мундариҷаи ашьори шоир ва мавқеи панду ахлоқ дар он...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти Асадии Тӯсй / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Асадии Тӯсй Нақша: Муқаддима Ҳаёти мухтасари шоир Мероси илмиву адабии Асадии Туей Хулоса Асадии Тӯсй дар таърихи адабиёти форсу тоҷик аввалин...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти адабии Шамсиддин Шоҳин / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти адабии Шамсиддин Шоҳин Нақша: Муқаддима Мухтасари ҳаёти шоир Мероси адабии шоир Мавзӯъхои асосй дар ашъори шоир Хулоса Шамсиддин Шоҳин сарояндаи шеърҳои...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти адабии Сайидои Насафӣ / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти адабии Сайидои Насафӣ Нақша: Мухтасари тарҷумаи ҳоли Сайидо Мероси адабии шоир Хулоса Сайидо зодаи шаҳри Насаф (шаҳри Қаршии ҳозира) буда, номи...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти адабии Ибни Ямин / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти адабии Ибни Ямин Нақша:  Муқаддима Ҳаёти мухтасари шоир Фаьолияти адабии ӯ Мундариҷаи ашъори шоир Хулоса Дар бобати ҳаёти шахей, алаяхусус, дар...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Нақша: Муқаддима Мухтасари тарҷумаи ҳоли шоир Мероси адабии шоир Хулоса Абӯабдуллоҳ Ҷаъфар бинни Муҳаммад Рӯдакй соли 858 дар деҳаи...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Ҳаёт ва фаъолияти Малеҳои Самарқандӣ / Иншо

Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Малеҳои Самарқандӣ Нақша: Мухтасари тарҷумаи ҳоли Малеҳо Эҷодиёти Малеҳо Хусусиятҳои тазкираи «Музаккируласҳоб» Хулоса Малеҳои Самарқандй дар адабиёти классикии форсу тоҷик ҳамчун...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Фикру ақидаҳои пандуахлоқӣ дар ашъори Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ / Иншо

Мавзӯъ: Фикру ақидаҳои пандуахлоқӣ дар ашъори Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Муқаддима Муҳтавои панду ахлоқи шоир Тавсифи илму дониш ва хирад Таҷрибаи рӯзгор Васфи дӯст ва танқиди душманӣ...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Фаъолияти адабии Абдураҳмон Абдурраҳмони Мушфиқӣ / Иншо

Мавзӯъ: Фаъолияти адабии Абдураҳмон Абдурраҳмони Мушфиқӣ        Нақша: Муқаддима Мухтасари тарҷумаи ҳоли шоир Мероси адабии шоир Хулоса Абдурраҳмони Мушфиқй яке аз шоирони маълуму...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

«Толиб ва Матлуб»-и Фитрати Зардӯзии Самаркандӣ / Иншо

Мавзӯъ: «Толиб ва Матлуб»-и Фитрати Зардӯзии Самаркандӣ Нақша:                                            Мухтасари тарҷумаи ҳоли шоир Мазмун ва мундариҷаи асар Симоҳои асосӣ дар асар Хулоса Фитрати Зардӯзии Самарканда яке...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Таҳлили образҳои марказии достони «Комде ва Мадан» – и Абдулқодири Бедил / Иншо

Мавзӯъ: Таҳлили образҳои марказии достони «Комде ва Мадан» – и Абдулқодири Бедил Нақша: Сарсухан Таркиби достон Мазмуну мундариҷаи достон Симои қаҳрамонони достон Хулоса Бедил бо осори...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Таҳлили образҳои асосии романи «Восеъ» – и Сотим Улуғзода / Иншо

Мавзӯъ: Таҳлили образҳои асосии романи «Восеъ» – и Сотим Улуғзода Нақша: Муқаддима Сохтор ва мавзӯи асосии роман Симои Восеъ дар роман Хулоса Сотим Улуғзода соли 1911...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Таҳлили достони «Писари Ватан» – и Мирзо Турсунзода / Иншо

Мавзӯъ: Таҳлили достони «Писари Ватан» – и Мирзо Турсунзода Нақша: Муқаддима Мухтасари тарҷумаи ҳоли шоир Мавзӯъ ва ғояи асосии достони «Писари Ватан» Образи Қодир ва...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Таҳлили ақидаҳои тарбиявию ахлоқии  Саъди Шерозӣ / Иншо

Мавзӯъ: Таҳлили ақидаҳои тарбиявию ахлоқии  Саъди Шерозӣ Нақша: Муқаддима Мавзӯи дӯсти содиқ Инсондӯстй ва муҳаббат Илм ва амал Забону сухан ва одоби сухангуйй Дигар мавзӯъҳои ахлоқй...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Таҳлили рисолаи «Бадоеъуссаноеъ» – и  Шамсиддини Шоҳин / Иншо

Мавзӯъ: Таҳлили рисолаи «Бадоеъуссаноеъ» – и  Шамсиддини Шоҳин Нақша: Сарсухан Мухтасари ҳаёти шоир Мазмун ва мундариҷаи рисолаи «Бадоеъуссаноеь» Акидаҳои пешқадами шоир дар рисолаи мазкур Хулоса Ашъори Шоҳин...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Таҳлили достони «Муш ва гурба» – и Убайди Зоконӣ / Иншо

Мавзӯъ: Таҳлили достони «Муш ва гурба» – и Убайди Зоконӣ Нақша: Муқаддима Мундариҷаи гоявии достони «Муш ва гурба» Дар симои гурба – табақаи ҳоким ва дар...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Тасвири ҳаёти гузаштаи халқи тоҷик дар повести «Одина»-и Садриддин Айнӣ / Иншо

Мавзӯъ: Тасвири ҳаёти гузаштаи халқи тоҷик дар повести «Одина»-и Садриддин Айнӣ Нақша: Муқадцима Мухтасари тарҷумаи ҳоли устод Айнй Мазмуни мухтасари асар Симои Одина дар асар  Хулоса...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Тасвири симои муфтхурон дар повести «Марги судхӯр» – и Садриддин Айнӣ / Иншо

Мавзӯъ: Тасвири симои муфтхурон дар повести «Марги судхӯр» – и Садриддин Айнӣ Нақша: Муқаддима Мазмуни асосии повеет Симои Қориишкамба дар асар Хулоса Боиси хурсандиву сарфарозии мардуми...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Тасвири наслҳо дар романи «Ғуломон» – и Садриддин Айнй / Иншо

Мавзӯъ: Тасвири наслҳо дар романи «Ғуломон» – и  Садриддин Айнй Нақша: Муқаддима Мазмуии асосии романи «Ғуломон» Тасвири наслҳо дар романи «Ғуломон» Хулоса Устод Садриддин Айнй дар...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Соли маориф ва фарҳанги техникӣ / Иншо

Мавзӯъ: Соли маориф ва фарҳанги техникӣ Нақша: Муқаддима Мазмуии асосии романи «Ғуломон» Тасвири наслҳо дар романи «Ғуломон» Хулоса   Илм чандон, ки бештар хонӣ, Чун...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Симои модар ва бузургдошти он дар эҷодиёти Гулназар Келдӣ / Иншо

Мавзӯъ: Симои модар ва бузургдошти он дар эҷодиёти Гулназар Келдӣ Нақша: Муқаддима Мавзӯи модар яке аз асоситарин мавзӯъҳо дар эҷоднёти шоир Тасвирҳои воқеии модар Хулоса...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021

Симои занон дар эҷодиёти Абулқосим Лоҳутӣ / Иншо

Мавзӯъ: Симои занон дар эҷодиёти Абулқосим Лоҳутӣ Нақша: Муқаддима Маълумоти мухтасар дар бораи шоир Симои зан дар ашъори шоир Хулоса Абулқосим Лоҳутй баробари устод Айнй...

Муаллиф: Донишхона
21.05.2021