Тоҷикистон дар солҳои 1959-1970 — Донишхона

Тоҷикистон дар солҳои 1959-1970

Директиваи асосии нақшаи 7-солаи тараққиёти хоҷагии халқи ИҶШС-ро анҷумани XXI айринавбатии ҲКИШ, ки аз 27-уми январ то 5-уми феврали соли 1959 дар шаҳри Маскав шуда гузашта буд, муҳокима ва муайян намуда онро «Рақамҳои контролии (назоратии) тараққиёти хо-ҷагии халқи ИҶШС барои солҳои 1959-1965 номида буд. Вазифаи асосии ҳафтсола ин аз афзуни босуръати ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт дар заминаи инкишоф додани саноати вазнин, пурқувват гардонидани имконияти (по-тенсиали) мамлакат дар таъмини бемайлон баланд бар-доштани дараҷаи зиндагии аҳолӣ, таваҷӯҳи зиёд зоҳир намудан ба пешравии (прогресси) техникӣ, ҷорӣ наму-дани дастовардҳои нави илму техника дар истеҳсолот, сермаҳсулгардонии меҳнат ва бунёди марказҳои калони саноатӣ дар минтақаҳои гуногуни мамлакат буданд.Дар асоси ҳамин нақша мебоист дар Тоҷикистон ба пешравии минбаъдаи саноати вазнин, сабук, хӯрок-ворӣ ва масолеҳи сохтмонӣ, мустаҳкам намудани зами-наи энергетикӣ, сохтани корхонаҳои саноатии соҳаҳои нави саноатӣ- химиявӣ, электротехникӣ ва мошинсозӣ аҳамият дода мешуд. Барои амалии ин мақсад аз буҷа 327 млн. сум ҷудо карда шуда буд. Бо ин мабла мебоист дар Тоҷикистон ба сохтани садҳо корхонаи нав ва васеъ кардани боз 300 корхонаю сехҳои дигар дар назар дошта шуда буд. Дар 7-сола мебоист дар Тоҷикистон асоси комплекси истеҳсоли минтақавии Тоҷикистони Ҷанубӣ гузошта мешуд. Яъне дар 7-сола дар Тоҷикистон зиёда аз 500 объект ба корҳои сохтмонӣ машул буд, ки онҳо соҳаҳои саноати барқу сӯзишворӣ, коркарди пахтаю бофандагӣ, металлургияи рангаю саноатӣ химия, саноатӣ кӯҳию роҳсозӣ, манзилу муассисаҳои маишӣ, хӯрокворию муас-сисаҳои маданиро дарбар мегирифт. Ҷумҳурӣ дар асл ба  як майдони  сохтмонӣ табдил ёфта буд. Дар солҳои 7-сола дар ҷумҳурӣ 123 корхонаю сехҳои давлатӣ сохта ба кор   андохта   шуда   буданд.

Дар солхои 1959-1965 дар Тоҷикистон ГЭС-ҳои Сарбанд, Марказӣ, Оқсу (Муроб) ва ТЭЦ-ҳои навбати дуюму сеюми Душанбе ба кор андохта шуда буданд. Дар ин солҳо сохтмони ГЭСҳои Норак, Бойози, заводҳои арзизи тоҷик, электрохимиявии Ёвон, «Тоҷиктекстил-маш», хонасозии Душанбе, Кофарниҳон, чинивории Турсунзода, комбинати маъдани Анзоб, яхдонбарорӣ ва садҳо сеху хатҳои технологии дигар давом меёфтанд. Барои инкишофи бемай-лони ин соҳаҳо роҳу усулҳои он низ муайян карда   шуда буд, ки асосан инҳо буданд:

 • васеъ намудани заминҳои кишти зироатҳо, боҳо, чарогоҳҳо ва хӯроки чорво (хошок);
 • самаранок истифода бурдани техникаи хо-ҷагии қишлоқ, замин ва нуриҳои маъ-даниву химиявӣ;
 • истифодаи комёбиҳои илм дар кишти зи-роат, зотпарварии чорво, навъҳои нави тух-мӣ, асимилятсияи ниҳолҳои мевадиҳанда, чорво ва парвариши онҳо;
 • бо мабла таъмин намудани ин чорабиниҳо дар ҳамаи соҳаҳои асосии хоҷагии қишлоқ

Солҳои 1959-1965 ду анҷумани ҲК ИҶШС (ан-ҷумани ХХI-январи 1959 ва анҷумани ХХII ҲК ИҶШС-октябри 1961) ва 4 анҷумани ҲК Тоҷикистон (анҷумани ХII-январи 1959, ХIII-феврали 1960, ХIУ-сентябри 1961, XV-декабри 1963), ду интихобот ба Шӯрои Олии ИҶШС ва Тоҷикистон (1961 ва 1965), маъракаҳои ҷашнӣ: 40 солагии таъсисёбии Тоҷикистон, 20-солагии алаба дар ҷанги дуюми ҷаҳон ва даҳҳо анҷуманҳои касбӣ (нави-сандагон, оҳангсозон, комсомол, иттифоқҳои касаба…) шуда гузашта буданд. Ҳамаи ин маъракаҳо, ки қисми таркибии таърихи ҷомеаи шӯравию сотсиализми солҳои 60-ум буданд, акнун зери таъсиру фармони ҲК буданд.

Дар Тоҷикистон аз соли 1958 сар карда гузариш ба таълими хатмии 8-сола дар деҳот ва 11-сола дар шаҳрҳо сар карда шуда ва дар охири 7-сола ба анҷом расонда шуда буд.

Илм. Рақамҳои назоратии солҳои 1959-1965 пешрафти ҳама соҳаҳои илм ва муассисахои ба илм вобаста бударо дар назар дошт. Дар ин солҳо вобаста ба талаботи нақшаи 7-сола сохтори АУ Тоҷикистон тайир ёфт. АУ чандин донишкадаҳою бахшҳо, лаборатория-ҳою гурӯҳҳои тадқиқотии нав: донишкадаи физико-тех-никӣ, физиология ва биофизикаи наботот, иқтисодиёт, пойгоҳи (базаи) Помирии АУ, маркази ҳисоббарорӣ, шӯъбаи физиология ва биофизикаи растаниҳо кушода шуданд. Системаи аспирантура васеъ гардида, алоқаҳои илмии байни АУ ҷумҳурӣ бо АУ ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ва АУ ИҶШС мустаҳкам гардиданд.

Адабиёт. Адабиёти солҳои 1959-1965 хусусиятҳои сермаҳсул гардидани фаъолияти қаламкашони чӣ насли пешин ва чӣ нав ба адабиёт дохил гардида хос буд. М. Турсунзода, Б. Раҳимзода, Ҷ. Икромӣ, Р. Ҷалил аз насли аввалаи қаламкашони Шӯравӣ, Ф. Мухаммадиев, Сор-бон аз насли дуюм ва аз насли сеюм Лоиқ, Бозор Собир, Гулрухсор бисёр сермаҳсул буданд. М. Турсунзода ба унвони Қахрамони Меҳнати Сотсиалистӣ мушарраф гардид.

Санъат. Нақшаи 7-сола ба инкишофи фарҳанг аҳамият дода, зиёда аз 260 млн. сум сарф карданро дар назар дошт, ки санъати театрӣ, кино, наққошӣ, меъморӣ, заргарӣ, кулолгарӣ, мусиқӣ қисми асосии он буданд ва барои тарбияи одами наву маънавиёти нав бояд хизмат мекарданд. Дар солҳои 959-1965 дар ҷумҳурӣ 7 театри касбӣ, 11 театри халқӣ амал мекарданд.

Вазифаҳои асосии нақшаи 5-солаи 8-умро қарори анҷумани ХХШ ҲКИШ (март-апрели 1966) чунин муайян карда буд: «… дар асоси ҳаматарафа истифода кардани комёбиҳои илм ва тех-ника, тараққиёти саноатии тамоми истеҳсолоти ҷамъи-ятӣ ва баланд бардоштани самаранокии он ва  ҳосилно-кии меҳнат, афзоиши боз ҳам бештари саноат, суръати баланду устувори тараққиёти хоҷагии қишлоқ таъмин карда шавад. Хусусияти хоси ин панҷсола аз тезонидани пеш-равии илмӣ-техникӣ ва сермаҳсулгардонии меҳнат иборат буданд. Сохтмонҳои азими нақшаи панҷсолаи 8-ум ин ПБО (ГЭС)-и Норак, заводи арзизи точик дар Регар, комбината кӯҳӣ- металлургии Анзоб, комбинат барқӣ- химиявии Ёвон, роҳи оҳани Тирмиз-Қуронтеппа- Ёвон, комбинати азотӣ-туковии Вахш ва чандин корхонаҳои саноати сабук, хурокворӣ ва сохтмонӣ, обёрии минтақаи Ёвону-Обикиик, сохта ба кор андохтани манзил ба миқдори 2,7 млн м2, ба тариқи васеъ инкишоф додани бо газ таъмин намудани аҳолӣ ва хизмати маишӣ дар назар дошта шуда буд.

Панҷсола инчунин дар назар дошт, ки дараҷаи зисту зиндагии аҳолӣ ба воситаи баланд бардоштани музди меҳнат, зиёд гардидани муассисаҳои табобатӣ ва маишӣ, арзон гардидани нарху наво баланд мегардад. Инчунин дар мамлакат ислоҳотҳои калон дар системаи маориф, иқтисодиёт ва маънавиёт ба амал бароварда мешаванд. Дар солҳои 60-ум, умуман дар солҳои панҷсолаи 8-ум махсусан, ба масъалаи ҳавасмандгардонии хоҷагиҳо, коргарону деҳ-қонон ва хизматчиён аҳамияти махсус дода мешуд. Ин таваҷҷуҳ ҳатто сиёсат ҳам гардида буд. Лоиҳаи нақшаи 5-сола дар назар дошт, ки дар 5-сол музди кори коргарон 20%, даромади колхозчиён 35-40% меафзояд.

Ҳаёти ҷамъиятию сиёсии ин солҳоро асосан иҷрои қарорҳои Ҳукумат ва ҲК, ки дар асоси Программаи нави ҲК-барномаи бинокорони ҷамъияти коммунистӣ ном гирифта буд, муайян месохтанд. Ин солҳое буд, ки насли дуюму сеюми Шуравӣ онро идора ва барои он меҳнат мекарданд.

Тоҷикистон дар солҳои 1959-1970: 265 комментариев

 • в
  Permalink

  It’s very effortless to find out any matter on net as compared to textbooks, as I found this post at this web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! This post couldn’t be written any better!
  Going through this post reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I’ll send this article to him.
  Pretty sure he will have a good read. I appreciate you for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  My programmer is trying to convince me to move to
  .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year and am
  anxious about switching to another platform. I have heard fantastic
  things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into
  it? Any help would be greatly appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think everything posted was actually very logical. However, consider this, what
  if you were to write a killer headline? I am not suggesting your content isn’t good., however suppose you added something to maybe get people’s attention?
  I mean Тоҷикистон дар солҳои 1959-1970 —
  Донишхона is a little plain. You should glance
  at Yahoo’s front page and watch how they write article headlines to get people to open the links.
  You might try adding a video or a related pic or two to get people interested about everything’ve got
  to say. In my opinion, it would make your website a little livelier.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I just couldn’t depart your website prior to suggesting that I actually enjoyed the usual info a person provide on your guests?
  Is going to be again often in order to investigate cross-check new posts

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with some pics to drive the message home a
  bit, but instead of that, this is magnificent blog.
  A great read. I will definitely be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just wish to say your article is as surprising. The clearness for your post is just excellent and that i could assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to clutch your RSS feed to keep updated with
  imminent post. Thanks 1,000,000 and please carry on the enjoyable work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like the helpful information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.
  I am quite certain I will learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Fantastic goods from you, man. I have understand your
  stuff previous to and you’re just too excellent.
  I really like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it.

  You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise.
  I can’t wait to read far more from you. This is actually a great website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Remarkable! Its really remarkable paragraph, I have
  got much clear idea on the topic of from this piece of
  writing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.

  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start.

  Do you have any ideas or suggestions? Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good blog you have got here.. It’s difficult to find excellent writing like yours these days.
  I really appreciate individuals like you! Take care!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks in favor of sharing such a good opinion, article is pleasant, thats why
  i have read it fully

  Ответ
 • в
  Permalink

  Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have created
  some nice methods and we are looking to exchange methods with others, please shoot me an email if interested.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like the valuable info you supply in your
  articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly.

  I’m rather certain I’ll be told plenty of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Remarkable issues here. I am very satisfied to look your article.

  Thank you a lot and I am looking ahead to touch you.
  Will you kindly drop me a e-mail?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am really glad to read this web site posts which carries tons of useful
  data, thanks for providing these kinds of information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Magnificent beat ! I would like to apprentice
  even as you amend your web site, how could
  i subscribe for a blog website? The account aided me a applicable deal.
  I were a little bit familiar of this your broadcast offered brilliant
  clear idea

  Ответ
 • в
  Permalink

  With havin so much content and articles do you ever run into any
  problems of plagorism or copyright infringement? My site has a
  lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot
  of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any
  methods to help reduce content from being ripped off?
  I’d definitely appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am no longer positive the place you are getting your information, but great topic.
  I must spend some time learning more or figuring out more.
  Thank you for fantastic information I was
  on the lookout for this info for my mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  you’re truly a good webmaster. The website loading velocity is
  incredible. It sort of feels that you’re doing any unique trick.
  Also, The contents are masterpiece. you have done a excellent job on this matter!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m no longer positive where you are getting your
  info, however good topic. I must spend some time finding out much more or
  working out more. Thank you for excellent information I was in search of this info for my mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that «perfect balance» between usability and appearance.
  I must say that you’ve done a very good job with this.
  In addition, the blog loads super quick for me on Safari.

  Exceptional Blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m gone to say to my little brother, that he should also go
  to see this blog on regular basis to obtain updated from most recent news update.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, marvelous blog structure! How long have you been running a blog for?
  you make running a blog look easy. The entire glance of your site is wonderful, let alone the content!

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you are going for most excellent contents like myself, just pay a visit this web site every
  day for the reason that it presents feature contents, thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, I discovered your web site by way of Google
  while searching for a related subject, your site came up, it appears to be
  like great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, just became aware of your blog via
  Google, and located that it’s truly informative. I am gonna be
  careful for brussels. I’ll be grateful when you continue this in future.
  Many other people will likely be benefited from your writing.

  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m curious to find out what blog platform you have been using?
  I’m experiencing some small security problems with my latest site and I would like
  to find something more secure. Do you have any solutions?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Do you have a spam problem on this site; I also
  am a blogger, and I was curious about your situation;
  many of us have created some nice practices and we are looking to trade methods
  with others, be sure to shoot me an e-mail if interested.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your mode of telling everything in this article is actually pleasant,
  all be capable of simply understand it, Thanks
  a lot.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I used to be suggested this blog through my cousin. I am not sure whether this publish is written via him as nobody else know such targeted about my problem.

  You’re incredible! Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  My brother suggested I might like this blog. He was entirely right.
  This put up actually made my day. You can not
  believe simply how much time I had spent for this information! Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  certainly like your website but you have to test the spelling on quite a few
  of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to inform the truth nevertheless
  I will certainly come back again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll
  just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.
  Do you have any tips for inexperienced blog writers?

  I’d certainly appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Currently it sounds like Movable Type is the best blogging platform
  out there right now. (from what I’ve read) Is that what
  you are using on your blog?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello everyone, it’s my first visit at this site, and article is truly fruitful designed for me,
  keep up posting such articles or reviews.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Appreciating the hard work you put into your blog and in depth information you provide.

  It’s nice to come across a blog every once in a
  while that isn’t the same outdated rehashed information. Excellent read!

  I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my
  Google account.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ll right away seize your rss feed as I can not to find
  your email subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you have any? Kindly allow me recognize so that I may subscribe.
  Thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hurrah! In the end I got a weblog from where
  I be able to really take useful facts regarding my study and knowledge.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am experiencing difficulties with your RSS.
  I don’t understand why I can’t join it. Is there anyone else getting identical RSS
  problems? Anyone who knows the solution can you kindly respond?
  Thanks!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya i am for the primary time here. I came across this board and I to find It truly useful
  & it helped me out much. I hope to offer something back and aid
  others like you aided me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was extremely pleased to find this website.

  I want to to thank you for your time for this wonderful read!!
  I definitely liked every bit of it and i also have you bookmarked to see new information on your blog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a friend who had been doing a little homework
  on this. And he actually bought me dinner due to the fact that I found
  it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanx for spending time to talk about
  this matter here on your blog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  When some one searches for his vital thing, therefore he/she wants to be
  available that in detail, thus that thing is maintained over here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Outstanding post however I was wondering if you could write a litte more on this subject?
  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.
  Bless you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great article! This is the kind of information that should be shared
  around the net. Shame on the seek engines for not positioning this post upper!
  Come on over and talk over with my web site . Thanks =)

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?

  I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything.

  Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so
  many options out there that I’m completely confused ..
  Any ideas? Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to
  be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a formatting issue or something to
  do with web browser compatibility but I figured I’d post to let you
  know. The design and style look great though! Hope you get the problem solved soon. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there friends, how is everything, and what you would like to say on the topic of this post,
  in my view its in fact remarkable for me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for the good writeup. It in fact was a
  amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you!
  By the way, how could we communicate?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like looking through a post that will make men and women think.
  Also, thank you for allowing for me to comment!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter
  and said «You can hear the ocean if you put this to your ear.» She put the shell
  to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it
  pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know
  this is totally off topic but I had to tell someone!

  Ответ
 • в
  Permalink

  What i don’t realize is in truth how you’re not really a lot more neatly-liked than you may be now.

  You are so intelligent. You realize therefore considerably relating to this matter, produced me for my part believe
  it from so many numerous angles. Its like men and women don’t seem to
  be involved unless it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent.
  Always care for it up!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo
  News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Appreciate it

  Ответ
 • в
  Permalink

  What a data of un-ambiguity and preserveness of precious knowledge regarding unexpected feelings.

  Ответ
 • в
  Permalink

  you’re truly a just right webmaster. The web site loading pace is
  amazing. It seems that you are doing any distinctive
  trick. Also, The contents are masterpiece. you’ve performed
  a great task in this matter!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You can definitely see your enthusiasm within the work you write.
  The arena hopes for more passionate writers such as you
  who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after
  your heart.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the great work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of
  the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Simply want to say your article is as amazing.
  The clarity for your put up is just excellent and i can assume you’re knowledgeable on this subject.
  Fine along with your permission allow me to seize your
  RSS feed to stay up to date with imminent post. Thanks 1,000,000 and please keep up the
  rewarding work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  A motivating discussion is definitely worth comment.
  There’s no doubt that that you ought to publish more on this topic, it may not be a
  taboo subject but generally people don’t discuss these issues.
  To the next! Kind regards!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much.
  I hope to give something back and help others like you helped me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I
  have truly enjoyed browsing your blog posts. After all
  I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Today, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if
  it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.
  I know this is totally off topic but I had to share it with
  someone!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you, I’ve recently been looking for information about this topic for a long time and
  yours is the greatest I’ve found out so far. However, what in regards to
  the bottom line? Are you certain in regards to the source?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for the marvelous posting! I genuinely enjoyed reading
  it, you are a great author. I will be sure to bookmark your blog and will eventually
  come back down the road. I want to encourage you to ultimately continue your great posts, have a nice afternoon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, There’s no doubt that your blog might be having web browser compatibility issues.

  When I take a look at your site in Safari, it looks
  fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues.
  I simply wanted to provide you with a quick heads up!

  Besides that, fantastic blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  For latest news you have to pay a visit web and on world-wide-web I found this web site as a most excellent site for most up-to-date updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am sure this article has touched all the internet users, its really really pleasant piece of writing on building
  up new web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My brother suggested I may like this blog.

  He used to be entirely right. This submit truly made my day.
  You can not believe simply how so much time I had spent for this
  info! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Every weekend i used to pay a quick visit this web page,
  for the reason that i wish for enjoyment, as this this website conations genuinely pleasant funny material
  too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your website offered us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our entire
  community will be grateful to you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am actually thankful to the holder of this site who has shared this enormous paragraph at at this time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very shortly this site will be famous among all blogging visitors, due to it’s nice content

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
  Also, I’ve shared your site in my social networks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and
  wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing to your feed and
  I hope you write again soon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself
  or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to
  create my own blog and would like to know where u got this from.
  many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like the valuable information you provide for your articles.
  I’ll bookmark your blog and take a look at once more
  here frequently. I am slightly sure I’ll be told a lot of new stuff proper here!
  Good luck for the following! natalielise pof

  Ответ
 • в
  Permalink

  Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and
  gave it to my 4 year old daughter and said «You can hear the ocean if you put this to your ear.» She placed the shell to her
  ear and screamed. There was a hermit crab inside and
  it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but
  I had to tell someone!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to take a look.
  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Great blog and terrific design and style.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.

  Do you have any suggestions on how to get listed
  in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  This paragraph is genuinely a fastidious one it helps new web people, who are
  wishing for blogging.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have fun with, result in I discovered exactly what I used to be having
  a look for. You’ve ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day.
  Bye

  Ответ
 • в
  Permalink

  You could certainly see your expertise in the article you write.
  The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe.
  All the time follow your heart.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m
  not seeing very good success. If you know of any please share.
  Kudos!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy, There’s no doubt that your web site may be having browser compatibility issues.

  Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping issues. I simply wanted to provide
  you with a quick heads up! Besides that, excellent website!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to figure out if its a problem on my end or
  if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent blog you’ve got here.. It’s hard to find excellent writing like yours
  nowadays. I honestly appreciate people like you!
  Take care!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks in support of sharing such a nice thought, post is fastidious, thats why i have
  read it fully

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I’m attempting
  to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your
  ideas!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there to every body, it’s my first pay a visit of this blog; this webpage contains remarkable
  and in fact excellent data in support of readers.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This design is incredible! You obviously know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I absolutely love your site.. Very nice colors & theme.
  Did you make this website yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own personal website and would like to know where you got this from or
  just what the theme is named. Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Aw, this was an incredibly good post. Taking a few minutes and actual
  effort to create a great article… but what can I
  say… I put things off a lot and don’t manage to get nearly anything done.

  Ответ
 • в
  Permalink

  For newest information you have to go to see internet and on the web I found this site as
  a best web page for most recent updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  hey there and thank you for your info – I have certainly picked up anything new from
  right here. I did however expertise several technical
  issues using this site, since I experienced to reload the website lots of times previous to
  I could get it to load correctly. I had been wondering
  if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your
  quality score if advertising and marketing
  with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective interesting content.

  Make sure you update this again soon.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I like the helpful information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.
  I’m quite certain I will learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

  Ответ
 • в
  Permalink

  We’re a gaggle of volunteers and starting a brand new
  scheme in our community. Your site provided us with valuable info to work on.
  You have done an impressive activity and our entire neighborhood shall be grateful to you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you
  create this website yourself or did you hire
  someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would
  like to know where u got this from. appreciate it

  Ответ
 • в
  Permalink

  Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and everything.

  Nevertheless think about if you added some great images
  or videos to give your posts more, «pop»!
  Your content is excellent but with images and clips, this
  website could definitely be one of the most beneficial in its field.
  Awesome blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, You have done a great job. I will
  definitely digg it and personally recommend to my friends.
  I am confident they’ll be benefited from this website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get actually enjoyed
  account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Изучение точных наук завязывается по несложного знания определенных предметов, как черчение, наука про числа также подсчет. Правильным методом станет учеба онлайн — ученик собственно определяет интересующий для Вас страницу, подходящее время плюс порядок обучения. Указанный ресурс таблица сложения разрешает осуществимость подтянуть математику, геометрию, родной филологию, арифмеическую часть, а также извлекать разные онлайн вычислителями, что могут сделать нужные калькуляцию. Сайт умышленно настроена на индивидуальное использование: любое предмет имеет актуальные тематику, именно таким образом юзер сможет быстро однозначно оказаться на надобному теории потом повышать знания по определенную тему. По учебнику осуществимо максимально короткосрочно освоить точную учение затем укрепить достижения на помощью теорему и тесты. Наш платформа https://naobumium.info/ будет самым лучшим методом свежить навыки старшекласников, универсантов и любопытных юзеров, которые следуют свободно одолевать основы общематематических разделов к тому же умение расчетов. Извлекать новые нвыки всегда несложно заодно из популярным ресурсом на алгебре.

  Ответ
 • в
  Permalink

  One more thing. In my opinion that there are quite a few travel insurance internet sites of dependable companies that let you enter holiday details and obtain you the estimates. You can also purchase your international holiday insurance policy on the net by using your current credit card. All you need to do is to enter your own travel particulars and you can view the plans side-by-side. Merely find the system that suits your financial budget and needs and use your credit card to buy that. Travel insurance on the web is a good way to take a look for a reputable company for international holiday insurance. Thanks for discussing your ideas.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a article author for your site.

  You have some really good articles and I believe I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles
  for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested.
  Regards!

  Ответ
 • в
  Permalink

  «I’m curious to find out what blog system you happen to be utilizing? I’m having some minor security issues with my latest blog and I would like to find something more secure. Do you have any solutions?»

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is a wonderful site, might you be engaged in undertaking an interview regarding how you designed that? If therefore e-mail me!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Magnificent beat ! I wish to apprentice even as you amend your website,
  how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal.
  I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided vivid transparent idea

  Ответ
 • в
  Permalink

  I feel this is one of the so much significant information for me.
  And i’m happy reading your article. But wanna remark on some common things, The website taste is wonderful, the articles is actually nice : D.
  Just right activity, cheers

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *