Зертипи хелисерадорон ё нешчанголҳо — Донишхона

Зертипи хелисерадорон ё нешчанголҳо

1. Характеристикаи умумии зертипи хелисерадорон.
2. Классификатсия  ва экологияи хелисерадорон.
3.Характеристикаи умумии синфҳо ва қаторҳои
хелисерадорон.
4. Аҳамияти  хелисерадорон.
Ба ин зертип наздик 63 ҳазор намуд дохил мешавад. Аксарияти онҳо  ҳаёти рeизаминӣ мегузаронанд. Аввалин хелисерадорон ҳайвоноти обӣ буданд. Вале ҳоло бошад, аз хелисерадорони обӣ танҳо якчанд намуди шамшердумон боқӣ мондаасту халос.
Бадани хелисерадорон аз ду қисм: сарсина ва шикам иборат. Сарсина дар натиҷаи бо ҳам  якҷояшавии қисми сарӣ ва синагӣ ба вуҷуд омадааст. Қисми синаи онҳо бандҳои озод надорад (7 банди  сарию синагӣ як шуда рафтааст). Дар сарсина  6 ҷуфт конечностҳо ҳастанд.
Хусусиятҳои хоси хелисерадорон дар онҳо редуксия  шудани мeйлаб ё антенулла  мебошад. Xуфти  якуми конечности сарсина ба хелисера (нешчангол) табдил ёфтааст, ки  вазифаи майда кардани  ғизоро иҷро мекунад. Номи зертип аз ҳамин ҷо гирифта  шудааст. Хелисера чанголмонанд ё  нохунмонанд мешавад. Дар асоси хелисераи баъзе тортанакҳои ҳақиқӣ ғадуди заҳр ҷойгир шудааст. Xуфти дуюми конечности  сарсинаро педипалп  меноманд. Вазифааш ҳискунӣ ва доштани ғизо мебошад. Дар каждумон  педипалп тараққӣ карда, ба амбeрак мубаддал гаштааст. Педипалп гомологи мандибулаи харчангшаклон мебошад.
Дар канаҳо бошад, хелисера бо педипалп  як шуда, аппарати даҳони халандаю маккандаро (дар канаи саг), ё хояндаю маккандаро (дар канаи хориш, канаи амбор) ҳосил кардааст.
Боқомонда чор ҷуфт пойҳои  қисми сарсина вазифаи ҳаракатро иҷро мекунанд.
Дар қисми шикамии онҳо пойҳо дида намешавад: ё тамоман редуксия шудааст ё шакл дигар карда ба дигар  узвҳо табдил ёфтааст (ба шуш, ба озахи тортанӣ ва ғайра).
Зертипи хелисерадорон ба се синф (мувофиқи Догелҳ) тақсим мешавад:  шамшердумон, сипардорони азимҷусса ё харчангкаждумон ва тортанакшаклон.

Синфи шамшердумон
Шамшердумон ҳайвоноти  қадимаи мурдараванда (релликтивӣ) буда, дар эраи палеозой ва мезозой бисёр ва гуногун буданд. Онҳо бандпойҳои обӣ  буданд. Дар замони ҳозира танҳо 5 намуди  онҳо дар соҳилҳои Америкаи Шимолӣ ва Марказӣ ва ҷазираҳои Филлиппину Япон дучор  мешаванд. Онҳо дар ҷойҳои регноки соҳили баҳр  дар чуқуриҳои 4 – 10м ҳаёти зериобӣ мегузаронанд. Тарзи ҳаётгузарониашон  ба трилобитҳо  монанд. Тана аз ду қисм иборат: сарсина ва шикамӣ.
Қисми сарисина аз тарафи  тахтапушта бо сипар  пeшида шудааст, ки дар он як ҷуфт  чашми мураккаб ва як ҷуфт чашми содда  ҷойгир шудааст. Қисми шикамии  онҳо рафта – рафта борик шуда, ба шамшер  монанд гаштааст.
Қисми сарисина 6 ҷуфт пойҳо дорад. Xуфти якум – хелисера на он қадар калон, банднок. Педипалп  ва дигар  пойҳои роҳгардӣ ба ҳамдигар монанд буда, якшоха  ва  амбeршакл. Даҳони тарқишмонанд  дар тарафи шикамии сарсина ҷойгир шудааст. Пойҳои сарсина вазифаҳои гуногунро иҷро мекунанд: доштани ғизо, майда кардани он, тела додани он  ба даҳон ва ҳаракат.
Дар  қисми шикамии онҳо  6 – ҷуфт  пойҳои душоха  дида мешавад. Ин пойҳо  он қадар  тараққӣ накарда, сохти лавҳамонанд доранд. Xуфти якуми он нисбатан тараққӣ  карда,  дигар пойҳои қисми шикамиро аз қисми боло  пeшида, вазифаи  қабқоқро иҷро мекунад. Пойҳои  шикамӣ ғалсамаҳо дорад.
Сохти анатомии  шамшердумон бисёртар  ба тортанакшаклон монанд аст.
Тараққиёт  бо метаморфоз мегузарад. Аз тухм кирминаи трилобитмонанд  мебарояд, ки онро  кирминаи трилобитӣ  меноманд (1см).
Хулоса, шамшердумон бо трилобитҳо хешигӣ доранд, ба тортанакшаклон наздик мебошанд.
Синфи сипардорони  азимҷусса ё харчангкаждумон
Намояндагони  ин синф тамоман мурда рафта буда, 200 намуди онҳо аз давраи палеозой маълуманд. Бадани онҳо аз сарсина  ва шиками 12 – банда иборат аст. Хелисераашон ба амбeр  монанд аст.
Шикамашон дар охираш узви  сeзанмонанд дорад. Намояндагони  ин синфро аз такшониҳои давраи селур, кембрий ёфта  истодаанд. Онҳо  дарранда буда, дар таги баҳр  зиндагӣ мекарданд. Андозаи танаашон то  2 м  мерасид. Намояндаи ин синф – эириптерус ( Eғқypteқғs).
Сипардорони азимҷусса бо якчанд хусусиятҳои худ ба каждумони ҳозира  монанд. Аз ҳамин  сабаб пайдоиши тортанакшаклони ҳозираро  ба инҳо вобаста мекунанд. Мувофиқи маълумотҳои  ҳозира байни тортанакшаклон каждум аз ҳама  қадимтарин ба ҳисоб меравад, ки он аз  сипардорони  азимҷусса ба вуҷуд омада, ба шароити хушкӣ мутобиқ шудааст.
Синфи тортанакшаклон
Тортанакшаклон гурeҳи калонтарини хелисерадоронро ташкил карда, зиёда аз 63 ҳазор намуди онҳо маълум аст. Дар  Тоҷикистон зиёда аз 700 намуди онҳо ба рўйзат гирифта шудааст. Тортанакшаклон дар байни бандпойҳо аввалин гурўҳе мебошанд, ки тахминан 400 млн сол пеш аз об ба хушкӣ баромада, ба шароитҳои гуногуни муҳити зист мутобиқ шудаанд. Онҳо дар саҳроҳо, xангалзорҳо,  боғу майдонҳо, саройҳо, хонаҳои истиқоматӣ ва ғайраҳо дучор  мешаванд. Дар байни онҳо намудҳои муфтхeри ҳайвонот ва растанӣ  низ дида мешавад.
Сохти морфологӣ.  Бадни онҳо монанди дигар хелисерадорон  аз ду қисм: сарсина ва шикам иборат аст. Дар қисми сарсина 6 xуфт пойҳо дида мешавад. Дар қисми шикамӣ пойҳои ҳақиқӣ нест (бо ин аз шамшердумон фарқ мекунанд).
Мeйлаб ё антенуллаҳо нест. Чашм содда. Xуфти якуми пойҳои сарсина дар пеши даҳон xойгир шуда, хелисера (нешчангол) номида мешавад. Холисера гомологи антеннаи дуюми харчангшаклон буда, чанголмонанд ё нохунмонанд ва  аъзонок мебошад. Xуфти дуюми пойҳои  сарсина педипалп мебошад. Педипалп дар каждумони  қалбакӣ амбeршакл шуда, вазифаи доштани ғизоро иxро мекунад. Дар канаҳо хелисера ва педипалп аппарати хояндаю  макандаро  ё халандаю макандаро ҳосил мекунад.
ҳамаи тортанакшаклон ғизои суюқ мехeранд, бинобар он дар инҳо қисми пеши системаи ҳозима аппарати макандаро ҳосил кардааст.
Намудҳои гуногуни тортанакшаклон аз ҳамдигар пеш аз ҳама  бо дараxаи сегментатсияи тана (асосан дар қисми шикамӣ) фарқ мекунанд. Аз ҳама бандҳои бисёр дар қисми шикамии каждумон дида мешавад. Дар қисми шикамии каждумон 12 банд дида мешавад, ки 6 – тои онҳо паҳн буда, қисми пеши  шиками (мезосома)- ро ва 6 – тои он нисбатан борик буда, қисми оқиби шиками (метасома)- ро ҳосил мекунад. Банднокшавии танаи каждумон ба сипарнокони азимxусса монанд мебошад. Дар дигар тортанакшаклон бандҳои қисми  оқиби шикамӣ торафт кам мешавад.
Умуман эволютсияи  тортанакшаклон  ба камшавии бандҳои  шикамӣ ё тамоман як шудани онҳо меорад. Дар канаҳо банднокшавии тана тамоман дида намешавад,  Қисми  шикамӣ дар онҳо бо қисми сарсина як шуда рафтааст.
Қисми шикамии тортанакшаклони ҳақиқӣ бандҳои  озод надоранд.  Вале он аз қисми  сарсина бо xои борикшудаи танагӣ xудо шуда меистад.
Пeшиши пeстии тортанакшаклон намиро қариб ки намегузаронад. Дар тортанакшаклон  пeст якчанд ғадудҳоро ҳосил кардааст: ғадудҳои заҳрӣ, тортанӣ, бeйбароранда (дар алафдаравакҳо) ва ҳоказо. Ғадудҳои заҳрӣ дар каждумон, тортанакҳо, баъзе  каждумони қалбакӣ ва дар баъзе канаҳо дида мешавад. Дар каждумон қисми шикамӣ бо неш ба охир мерасад, ки  дар асоси он  ғадуди заҳрӣ xойгир шудааст. Каждум заҳри худро барои нобуд кардани тeъмаи худ истифода мебарад. Дар тортанакҳо ғадуди заҳрӣ дар асоси хелисераҳо ва роҳи он ба чанголи хелисера кушода мешавад. Ғадуди тортанӣ дар тортанакҳо дида мешавад.
Системаи ҳозима. Аксар тортанакшаклон дарранда, баъзеи онҳо масалан, канаҳо муфтхeри ҳайвонот  ва растаниҳо мебошанд. Сохти аппарати ҳозима ҳам ба ин мутобиқ шудааст. Системаи ҳозима аз рeдаи пеш, миёна ва оқиб иборат аст. Рeдаи пеш  барои макидани суюқии ковокӣ қобилиятнок шудааст. Ба ҳалқ xараёни ғадуди обидаҳонxудокунӣ кушода мешавад. Секрете, ки e ва xигар xудо мекунад, сафедаро ҳал мекунад. Тортанак пeстро сeрох карда,  ба xои сeрохшуда оби даҳон xудо мекунад, дар натиxа бофтаҳои  тeъма  ҳал шуда, суюқиро макидан мегирад.
Системаи нафаскашӣ. Ба муносибати  дар хушкӣ зиндагӣ кардан  тортанакшаклон  барои аз О2 – и атмосферӣ нафас гирифтан қобилиятнок шудаанд. Узви нафаскашӣ шуш ва трахея мебошад. Дар баъзеашон танҳо шуш (каждумон, тортанакҳои чаҳоршушдор), дар баъзеашон танҳо  трахея (каждумони қалбакӣ, фалангаҳо, бедадаравакҳо, баъзе канаҳо), дар баъзеашон ҳам шуш  ва ҳам трахея мебошад (дар аксарият тортанакҳо). Шуш узви халтамонанд буда, дар тарафи поёнии бандҳои шикамӣ  xойгир шудааст. Дар тарафи  шикамӣ 4 xуфт сeрохии тарқишмонанд – стигма дида мешавад, ки он ба шуш мебарад. Дар баъзе тортанакҳо 2 – то шуш, дар баъзеашон чаҳор шуш (тортанакҳои чаҳоршушдор) дида мешавад. Шуши тортанакшаклон шаклдигаркардаи пойҳои ғалсамагии  тортанакшаклони қадимаи   обӣ мебошанд. Баъзе тортанакшаклони  майда (баъзе канаҳо) бо тамоми сатҳи бадан  нафас мегиранд.
Системаи  хунгард – кушод. Дил дарозрeя, найчашакл буда, аз он ба пешу оқиб аортаҳо мебарояд, дар тортанакҳо танҳо  ба пеш.  Шоханокшавии  артерияҳо хеле гуногун буда,  он ба сохти узви нафаскашӣ вобаста мебошад. Дар каждумон, ки шуш дар як xои муайян  xойгир шудааст ва дар тортанакҳое, ки  трахеяи онҳо кам шоханок шудааст, системаи  хунгард нағз тараққӣ кардааст. Дар фалангаҳо, бедадаравакҳо системаи хунгард суст тараққӣ кардааст. Сабаб он аст, ки дар вақти хеле шоханок шудани  трахея  ивазшавии  газ  бевосита байни трахея ва бофта  мегузарад ва  хун дар ин вақт  қариб ки  дар  кашонидани газ иштирок намекунад. Гемолимфаи  тортанакшаклон пигменти нафаскашӣ – гемосианин дорад.
Узви ихроҷ   найчаҳои малпигиевӣ мебошад. Найчаҳои малпигиевӣ 1 ё 2 xуфт  найчаҳои  борики шоханокшуда буда, дар қисми  шикамӣ xойгир шудааст. Найчаҳои малпигиевӣ  пайдоиши эндодермалӣ дошта, аз ҳисоби рeдаи  миёна ҳосил шудааст. Маҳсули асосии xудокунӣ гуанин – дар шакли кристалл берун карда мешавад. Бинобар он оби организм кам нест мешавад ва ин барои ҳайвоноти ба хушкӣ баромада хеле мусоид мебошад.
    Системаи асаб ва узвҳои ҳис. Системаи асаб ба дигар бандпойҳо монанд. Вале дар тортанакшаклон консентратсияи гиреҳҳои асаб хос аст. Аз ҳама гиреҳҳои асаби бисёр дар каждумон дида мешавад (гиреҳи болои ҳалқӣ, коннективҳои наздиҳалқӣ ва 7 гиреҳи асабии шикамӣ). Дар тортанакҳо бошад, ҳамаи гиреҳҳои занxири асабии шикамӣ як шуда, гиреҳи ягонаи  поёниҳалқиро ҳосил  кардааст. Дар канаҳо  гиреҳи поёниҳалқӣ бо мағзи сар як шуда рафтааст. Бинобар дар  хелисерадорон редуксия шудани  мeйлаб  дар инҳо  қисми мобайнии мағзи сар – дейтосеребрум  тараққӣ накардааст.
Тортанакшаклон таъсиротҳои  механикӣ ва  бeйро бо мeякчаҳое, ки дар пойҳо, хусусан дар  педипалп ҳаст, ҳис мекунанд. Чашми онҳо  содда (фасеткагӣ не), одатан якчанд xуфт мешавад. Дар тортанакҳо 8 – то чашм ҳаст, ки дар сар дар ду қатор xойгир шудааст. Дар каждум 1 xуфт чашми калон ва 2 – 5 xуфт чашмҳои  паҳлeгӣ ҳаст. Тортанакҳо масофаи 20 – 30см  каждумон бошанд, 2 – 3 см – ро мебинанд.
  Узви xинсӣ ва тараққиёт. Тортанакшаклон xудоxинса. Ғадудҳои ҷинсӣ дар қӣсми шикамӣ ҷойгир шуда, ҷуфт мебошанд. Диморфизми xинсӣ нағз намудор аст. Масалан, дар  тортанакҳо наринаҳо нисбат  ба модинаҳо хеле хурд ва педипалпи онҳо ба  узви  муштарак табдил ёфтааст.
Аксар тортанакшаклон бо роҳи тухмгузорӣ афзоиш мекунанд. Фақат каждумон, каждумони қалбакӣ ва баъзе канаҳо зиндазо мебошанд. Каждум якчанд  вақт бачаҳояшро дар пушташ бардошта мегардад.
Қариб ки дар  ҳамаи тортанакшаклон  тараққиёт рост, фақат  дар канаҳо метаморфоз дида мешавад.
       Синфи тортанакшаклон ба якчанд қаторҳо тақсим мешавад: қатори каждумон, фалангаҳо ё салпугҳо, каждумони қалбакӣ, бедадаравакҳо, тортанакшаклон ва ғ.
Қатори каждумон – Scoқpiones  наздик 600 намуд дорад.  Дар ИДМ 15 намуд, дар Тоxикистон 10 намуд. Дар Тоҷикистон бештар каждуми зард вомехўрад.
Андозаи тана  миёна, аз ҳама  калонтарин каждум то 15 – 18 см. Масалан,  каждуми африкоӣ то 18 см мешавад. Умуман каждумони калон дар  тропика дучор мешаванд. Каждумон ҳайвони xойҳои гарм мебошад. Дар ИДМ дар Қрим, Кавказ, Осиёи Миёна дучор мешавад. Каждуми қримӣ то 40 мм мешавад. Дар Кавказ каждуми италянӣ дучор мешавад. Дар Закавказе ва Осиёи Миёна каждуми зард  – то 6,5см дучор мешавад.  Каждумонро хеле  бо осонӣ аз педипалпи амбeрмонанд, бандҳои борикшудаи қисми оқиби шикамӣ шинохтан мумкин аст.
Заҳри каждум барои нобуд кардани тeъмааш ва муҳофизат аз душман  истифода бурда мешавад. Xараёнгоҳи  як xуфт ғадуди заҳрӣ ба нeги неши каждум кушода мешавад. Заҳри каждумони майда барои одам хавфнок  нест, вале аз адабиётҳо ба мо чунин ҳодисаҳо  маълум, ки одам  аз заҳри каждуми калони  тропикӣ нобуд  шудааст, хусусан кeдакон. Вале заҳри он барои дигар тортанакшаклон, бисёрпойҳо, ҳашарот  марговар мебошад. Бо шуш нафас мегирад. Каждумон ҳайвони шабона. Онҳо рeзона дар зери  сангҳо, ковокии деворҳо руст мешаванд. Каждумон ҳавоноти фоиданок. Дарранда, зиндазо.

Қатори фалангаҳо ё солпугҳо

Тортанакшаклони  нисбатан калон, то 10см.  Дар қисми шикамӣ  10 банди озод доранд. Онҳоро  аз дигар тортанакшаклон бо хелисераашон ва педипалп фарқ мекунанд. Хелисера – амбeршакли бақувват, вале безаҳр. Педипалп ба пойҳои роҳгардӣ монанд, аз ин рe онҳоро ҳайвоноти даҳпой меноманд. Бо трахея нафас мегиранд.
Наздик 600 намуди фалангаҳо маълум, ки  асосан дар мамлакатҳои  гарм ва хушк паҳн  шудаанд. Дар ИДМ наздик 50 намуд дучор  мешавад, дар Тоxикистон 40 намуд, асосан дар Осиёи Миёна. ҳайвони шабона, дарранда. Гарчанде  бе заҳр бошад ҳам, xои xароҳатдидаро аз дохилшавии микробҳо эҳтиёт кардан лозим аст. Фаланга дар Қрим, Кавказ то 5см мешавад.

Қатори каждумони қалбакӣ
1300 намуд дорад. Тортанакшаклони  майда, аз 1-7мм то 12мм. Бо намуди берунӣ каме ба каждумон монанд (педипалпаш монанд), вале  бандҳои шикамӣ 11- то буда,  ҳамааш  паҳн аст  ва дар оқиби шикам  ғадуди заҳрӣ надорад. Инҳо фақат бо трахея нафас гирифта, шуш надоранд. Дар инҳо  ғадудҳои тортанӣ дида шуда, онҳо дар охири  хелисера кушода мешаванд. Тори онҳо барои сохтани лона истифода бурда мешавад.
Инҳо дар зери сангҳо, пeстлоқи дарахтон, хонаҳои истиқоматӣ, зиндагӣ карда  аз ҳашарот ғизо мекунад. Каждуми китоб   — Chelifeқ cancқoides дар xевонҳои  китоб, коллексия ва гербарияҳо дучор  шуда, ба китоб ва коллексия ягон хел зарар намерасонад, балки ҳашароти  зараррасони  коллексия  ва китобро қир карда, фоида  меорад.

Қатори бедадаравакҳо

     Бедадаравакҳоро  бо пойҳои  борики  дарозашон фарқ кардан мумкин аст. Каму беш ба тортанакҳо монанд бошанд ҳам, вале аз онҳо  фарқи калон дорад. Дар қисми шикамӣ 9 – 10 бандҳои озод дида мешавад. Байни сарсина ва шикам xои борикшуда дида намешавад. Хелисера хурди амбeршакл, ғадудҳои  заҳрӣ надорад. Бо трахея нафас мегирад. Барои бедадаравакҳо ҳодисаи аутотомия ё худмаъюбкунӣ хос аст. Пои нестшудаи онҳо  барқарор намешавад.
3200 намуди бедадаравакҳо маълум аст. Онҳо дар танаи дарахтон, дар зери баргҳо, саройҳо, дар девори хонаҳо дида мешаванд. Аз ҳашарот ғизо карда, дар кам кардани ҳашароти зараррасон нақши муҳим мебозанд. Бедадараваки муқаррарӣ  дар ИДМ дар ҳама xо дучор мешавад. Бадани он сиёҳчатоб буда, дарозиаш 9 мм, вале дарозии пойҳо то 54 мм.
Қатори тортанакҳо

      Қатори калонтарини синфи тортанакшаклон (зиёда аз 27 ҳазор намуд).Дар табиат эҳтимол ҷое нест, ки дар он ҷо ин ё он намуди тортанак вонахўрад. Тортанакҳо дар қисми  шикамӣ бандҳои  озод надоранд. Қисми шикамии онҳо яклухт буда, бо сарсина бо xои борикшуда, ки аз  ҳисоби банди 7 – ум ҳосил шудааст, пайваст шудааст. Хелисера – чанголмонанд. Педипалп  ҳассосамонанд, дар наринаҳо роли узви копулятивиро иxро мекунад. Узви нафасгирӣ – 1 – 2 xуфт шуш, дар аксар  тортанакҳо инчунин трахея низ дида мешавад. Пойҳои ду  банди шикамӣ ба озахи тортанӣ табдил ёфтааст.
Хусусияти  характернок дар  биологияи тортанакҳо — дар онҳо тараққӣ кардани ғадудҳои тортанӣ мебошад, ки баромадгоҳи он ба озахи  тортанӣ кушода мешавад. Шумораи ғадудҳои  тортанӣ то 1000 то, дар ковокии шикамӣ xойгир шудааст. Ғадудҳои тортанӣ моддаи моеъ xудо мекунад, ки  дар ҳаво  тез  хушк шуда, ба тори борик табдил меёбад. Тортанак торро ба мақсадҳои гуногун истифода мебарад: барои доштани тeъма, xои зист, пиллагузорӣ, пилласозӣ, муҳофизат аз душман, паҳншавӣ ва ғайраҳо. Модина пилларо нигаҳбонӣ мекунад ё бардошта мегардад.
Дар тортанакҳо диморфизми xинсӣ нағз намудор  аст. Бо сохти педипалп, одатан модина аз нарина калон. Пас аз бордоршавӣ модинаҳо  наринаҳои  майда  ва  сустро  мехeранд.
Қатори тортанакҳо ба ду зерқатор  xудо мешавад:
1. Тортанакҳои чаҳоршушдор.  Дар онҳо  фақат 2 xуфт шуш  мавxуд буда, трахея нест. Асосан  дар тропика  паҳн шудааст.
Вакил: тортанаки паррандахeри амрикоӣ ва тортанаки паррандахeри яванӣ (9см мешавад).
2. Тортанакҳои душушдор. Дар ин тортанакҳо  як xуфт шуш ва трахея дида мешавад. ҳамаи тортанакҳои  дар ИДМ дучоршаванда ба ин гурeҳ  дохил мешаванд: тортанаки салибдор, тортанаки хонагӣ, ғунда, тортанаки  нуқраранг, тарантул. Тарантул ё бӣ дар лонаҳои чуқур то 60 см зиндагӣ мекунад. Дар ИДМ аз xумла Осиёи Миёна  тарантули русӣ паҳн шудааст (3,5см), дар биёбон ва нимбиёбон паҳн шудааст. Бачаашон  то мустақил шудан ба пушти модар часпида меистанд.  Дар Тоҷикистон якчанд намуди бӣ, аз ҷумла бийи даштӣ вомехўрад, ки андозаи онҳо 3-5 см аст.
Аҳамияти тортанакҳо. ҳамаи тортанакҳо ҳайвоноти фоиданок мебошанд. Онҳо  аз ҳашароти зараррасон (пашшаҳо, хомeшакҳо) ғизо карда, фоида меоранд. Баъзе суханҳое, ки  мардум дар бораи тортанакҳо мегeянд, ягон асос надорад. Фақат як намуди тортанак —  ғунда хеле  хавфнок  мебошад. Дар Кавказ ва Осиёи Миёна дучор мешавад. Заҳри ғунда  марговар мебошад. Соли 1980 дар қишлоқи  Шашқади ноҳияи Панxакент аз  газидани ғунда 8 нафар нобуд шуда буданд. Баъд аҳолии қишлоқро ба дигар xой кeчониданд. Аломатҳои фарқкунандаи ғунда: тортанаки на  он  қадар калон (то 2 см), қисми шикамиаш сиёҳ  буда, ягон хел доғ надоранд. Ғундаҳои Увропаи Ҷанубӣ бошад барқади тахтапушт ва шикам доғҳои рангин доранд. Дар ғундаҳои Тоҷикистон, чунин доғҳо танҳо дар наслҳои ҷавон мавҷуд буда, дар наслҳои болиғ дида намешавад. Фақат дар баъзе мавридҳо дар таги шикам доғҳои рангин ба назар мерасад. Ғунда дар замин байни  сангҳо зиндагӣ мекунад (тенета сохта). Фақат заҳри ғунда ба гeсфандон таъсир намекунад. Зеро ки дар гeсфандон нисбат ба заҳри он  иммунитет  ҳосил шудааст. Бинобар он дар чарогоҳҳое, ки ғунда паҳн шудааст, гeсфандонро сар медиҳанд. Гeсфандон ғундаро зер карда, лонаи онро вайрон мекунанд. Ғунда аз xарангмор 15 маротиба заҳрноктар аст.
Қатори канаҳо
Зиёда аз 15 ҳазор  намуди канаҳо тасвир карда шудааст.То солҳои охир канаҳоро ба як қатор ҷудо мекарданд. Баъдтар маълум шуд, ки ин гурўҳ гуногунанд ва ҳоло онҳоро ба се қатори мустақил ҷудо карда мешавад: акариформӣ, канаҳои муфтхўр ва канаҳои бедадарав.
Канаҳо тортанакшаклони майда, аксар микроскопӣ буда, бо тарзҳои гуногун ҳаёт мегузаронанд. Аксар канаҳо муфтхeри растаниҳо  ва ҳайвонот мебошанд. Ба монанди тортанаккана. Садҳо намуди  канаҳо дар пату пари паррандагони гуногун ва мўйи ширхўрон муфтхeрӣ мекунанд.
Канаҳо инчунин паҳнкунандаи ба вуxудоварандагони касалиҳои гуногуни одам ва ҳайвонот мебошанд, ба монанди пироплазмози ҳайвоноти калони шохдор, туляремия, энсефалити хонагӣ, тифи баргардандаи хонагӣ ва ҳоказо.
Касалиҳое, ки бавуxудоварандагони онҳо бо  воситаи канаҳо ё дигар ҳайвонот паҳн карда мешаванд, касалиҳои трансмассивӣ номида мешавад. Академик Е.Н.Павловский ва шогирдони ў манбаи бемориҳои трансмассивиро дар мисоли паҳншавии канаи энсефалит (касалии варами майнаро ба вуҷуд меорад) кор карда баромада, роҳҳои мубориза бо онро нишон додаанд. Дар асоси ин назария манбаи паҳншавии ин беморӣ ба ареали намудҳои канаҳои хунмак (паҳнкунанда) ва намуди ҳайвоноти ёбоӣ (манбаи сирояткунӣ) вобаста мебошад.
Канаҳо  инчунин ба хоxагии мо аз xиҳати иқтисодӣ зарари  калон меоранд. Аксарияти онҳо захираи дон, орд ва дигар маҳсулотҳои захирагиро нобуд мекунанд. Канаҳое, ки дар анборҳо муфтхeрӣ мекунанд, аксарияташон микроскопӣ буда, дар хок зиндагӣ мекунанд ва тез афзоиш мекунанд.
Баъзе канаҳо  ҳамчун хexаини мобайнии тасмакирмҳо мебошанд. Масалан, канаи пансирдор железнитса угревая дар ғадуди  равғанӣ ва халтаи мeй муфтхeрӣ карда, угрӣ ба вуxуд меорад.
Қисми шикамии канаҳо бо қисми сарсина як шуда рафтааст. Фақат дар канаҳои хеле қадимаи содда банднокшавии сарсина ва шикам дида мешавад (қатори канаҳои акариморфӣ). Дар канаҳо хелисера бо педипалп як шуда, аппарати даҳони  хояндаю – маканда (дар намудҳои дарранда ва гуногун ғизокунанда) ва халандаю  макандаро (қатори канаҳои муфтхeр) ҳосил кардааст, яъне аз хун  ё суюқии ҳуҷайра ғизо мекунад.
Канаҳо бо трахея нафас мегиранд, намудҳои хеле  майда бо воситаи  пeст нафас мегиранд.
Тараққиёт бо  метаморфоз мегузарад. Кирминаи аз тухм баромада, 3 xуфт пои роҳгардӣ дорад. Баъд кирмина ба нимфа табдил меёбад, ки e               4 – xуфт пой дорад ва баъди  2 – 3 маротиба пeстпартоӣ болиғ мешавад. Нимфаи  баъзе кирминаҳо беҳаракат буда, стадияи зочагии ҳашаротро ба хотир меорад.
Аз канаҳои хунxаб дар Тоҷикистон канаи саг паҳн шудааст. Наринаи ин кана аз модина ду баробар хурд мебошад (4мм). Модина хунро  макида то 1 см мешавад. E танҳо баъди пурра бо хун  сер шудан тухм мегузорад. То  7 – 10 ҳазор тухм мегузорад. E дар пeсти ҳайвонот ва одам муфтхeрӣ  карда,  хориш ва сeзиши пeстро  ба вуxуд меорад. Барои  онро аз пeст xудо кардан, ба пeст бензин, керосин ё равған молидан лозим аст. Дар ин вақт сeрохии нафасгирии кана  руст шуда, он бо осонӣ xудо мешавад. Дар акси ҳол хартуми кана дар пeст монданаш мумкин. Канаи саг инчунин гузаронандаи касалиҳои гуногун мебошад.
Дигар намуд ин канаи хориш мебошад. Ин кана микроскопӣ. Модинаи бордоршуда наздик 0,3 мм. Тухми худро дар зери пeст мегузорад. Баъд аз ба воя  расидан пeстро шикоф карда ба берун мебарояд. Дар натиxа пeст xароҳатнок мешавад. Одатан канаи хориш дар байни ангуштҳо, дар қисми поёнии буғум муфтхeрӣ мекунад.
Касалии хориш ниҳоят вазнин  ва хеле азобдиҳанда аст. Ғайр аз он аз xои xароҳатдидаи пeст инфексия даромаданаш мумкин аст.
Ба муқобили канаҳо асосан бо роҳи химиёвӣ мубориза бурда мешавад. Ба чарогоҳҳо, оғилхонаҳо  заҳрхимикатҳо пошида мешавад. Баробари мубориза бурдан роҳҳои пешгирӣ кардан ҳам мавxуд аст, ки бо ин роҳ ҳайвонҳоро аз ҳуҷуми канаҳо  нигоҳ  медоранд. ҳайвоноти кишоварзиро дар ҳавзаҳои махсус бо маҳлули  криолитшустушeй мекунанд.

Филогенияи тортанакшаклон
Тортанакшаклон бо сипарнокони исполинӣ ва бо воситаи онҳо бо трилобитҳо хешигӣ доранд. ҳамин тариқ, тортанакшаклон аз намудҳои банднокии нисбатан якхела дошта (ба ин трилобитҳо шаҳодат медиҳад), ба вуxуд омадааст.
Байни тортанакшаклон аз ҳама қадимтарин ва соддатарин каждумон мебошанд. Эволютсияи  тортанакшаклон ба камшавӣ ва ҳатто нест шудани сегментатсияи тана ва тараққиёти  трахея меорад.
Байни тортанакҳои ҳақиқӣ аз ҳама гурeҳи соддатарин тортанакҳои чаҳоршушдор мебошанд. Мавxуд будани ду xуфт шуш, ду xуфт ғадудҳои коксалӣ, набудани трахея, дар баъзе намудҳо банднок будани қисми шикамӣ – ин аломатҳо нисбатан ба дигар тортанакҳо содда будани онҳоро нишон медиҳад.
Эволютсияи канаҳо ба нест шудани бандҳои шикамӣ ва ба ҳаёти муфтхeрӣ гузаштани онҳо оварда расонд.

Зертипи хелисерадорон ё нешчанголҳо: 264 комментария

 • в
  Permalink

  Can you tell us more about this? I’d like to find out some additional
  information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you, I have recently been looking for info approximately this topic for a while and yours is the greatest I have came upon till now.
  But, what about the bottom line? Are you positive in regards to the source?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am not sure where you’re getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.

  Thanks for excellent information I was looking for this
  info for my mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Your style is very unique compared to other people I have read
  stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I
  will just bookmark this page.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m truly enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much
  more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out
  a developer to create your theme? Exceptional work!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more
  of your magnificent post. Also, I have shared your website in my social networks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings I am so happy I found your weblog, I really found you by
  error, while I was searching on Google for something else, Anyhow I am here now and would just
  like to say thanks for a marvelous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time
  to read it all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb b.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up to every , as I am truly eager of reading this weblog’s post to be updated
  on a regular basis. It includes fastidious stuff.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Someone necessarily help to make critically posts I might state.
  That is the first time I frequented your web page and so far?

  I amazed with the research you made to make this actual put up incredible.
  Fantastic activity!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s an remarkable post in favor of all the
  internet people; they will obtain benefit from it I am sure.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You’re so interesting! I do not think I have read something like
  this before. So good to find another person with some
  genuine thoughts on this subject matter. Really.. many thanks
  for starting this up. This site is one thing that’s needed on the internet,
  someone with some originality!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am extremely inspired with your writing skills and also with the layout on your weblog.
  Is this a paid topic or did you customize it yourself?

  Anyway keep up the nice high quality writing, it’s uncommon to peer
  a nice weblog like this one nowadays..

  Ответ
 • в
  Permalink

  With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of exclusive content I’ve either authored
  myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over
  the web without my agreement. Do you know any methods
  to help stop content from being stolen? I’d certainly appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or
  copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve
  either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all
  over the internet without my authorization. Do you know any solutions to help stop
  content from being stolen? I’d truly appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  you are in point of fact a excellent webmaster. The web
  site loading pace is incredible. It seems that you’re doing any distinctive trick.
  Moreover, The contents are masterpiece. you’ve done a wonderful task on this subject!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi it’s me, I am also visiting this website daily, this web site is truly good
  and the viewers are actually sharing good thoughts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  whoah this blog is wonderful i love reading your articles.
  Stay up the great work! You recognize, many people are hunting round for this info, you could aid them greatly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I appreciate, cause I found exactly what I used to be looking for.

  You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.
  Bye

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, I think your site might be having browser compatibility issues.

  When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  superb blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless,
  you command get got an impatience over that you wish be
  delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case
  you shield this increase.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What i do not realize is actually how you are no longer really a lot more well-preferred than you may be right now.
  You’re so intelligent. You know therefore considerably relating to this subject, produced me individually imagine it from numerous varied angles.
  Its like men and women don’t seem to be interested except it is one thing to
  accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs nice. Always deal with it up!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I’m inspired!

  Very helpful info specially the final part 🙂 I care for such info much.
  I was looking for this certain info for a long time.
  Thank you and good luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I simply could not depart your website before suggesting that I really enjoyed the
  usual info a person supply to your visitors? Is going to be again steadily
  in order to check out new posts

  Ответ
 • в
  Permalink

  Really no matter if someone doesn’t know then its up to other viewers that they
  will assist, so here it occurs.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was curious if you ever considered changing the page layout
  of your site? Its very well written; I love what youve got to
  say. But maybe you could a little more in the way of content
  so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text
  for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for ones marvelous posting! I actually enjoyed reading it,
  you may be a great author.I will make sure to bookmark your blog and will often come back in the future.
  I want to encourage one to continue your great job, have a nice morning!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for every other informative website. The place else may just I am getting that type of info written in such a perfect approach?

  I have a project that I am just now working on, and I’ve been on the glance out for such info.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! I could have sworn I’ve been to this
  site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me.

  Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking
  and checking back often!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have read so many articles concerning the blogger lovers but this piece of writing
  is in fact a fastidious article, keep it up.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello very cool website!! Man .. Excellent .. Wonderful ..
  I will bookmark your site and take the feeds also?

  I’m glad to seek out a lot of useful information right here within the post, we need work out more strategies on this regard, thank
  you for sharing. . . . . .

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think everything typed made a ton of sense.
  However, what about this? what if you typed a catchier title?
  I am not saying your information is not good., but
  suppose you added a title that grabbed folk’s attention? I mean Зертипи хелисерадорон ё нешчанголҳо — Донишхона is a little plain. You
  could glance at Yahoo’s home page and note how they write article titles to grab people to open the links.
  You might try adding a video or a pic or two to get readers excited about everything’ve written. In my opinion, it would make your posts a little livelier.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, You have done a fantastic job. I will certainly digg it and
  personally recommend to my friends. I’m confident they will be benefited from
  this site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Every weekend i used to visit this web page, as i want enjoyment, since this this website conations really nice funny data too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey would you mind stating which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

  Ответ
 • в
  Permalink

  These are really enormous ideas in about blogging.

  You have touched some fastidious things here.
  Any way keep up wrinting.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings! Very useful advice within this post!
  It’s the little changes that produce the largest changes. Thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post and the rest of the site is also really good.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello There. I found your blog using msn. This is a
  very well written article. I will make sure to bookmark it
  and come back to read more of your useful info. Thanks for the post.
  I will certainly return.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for the marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you’re a great author.

  I will be sure to bookmark your blog and may come back
  in the future. I want to encourage one to continue your great writing, have a nice
  afternoon!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This site was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me.
  Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello everyone, it’s my first pay a quick visit at this web site,
  and post is truly fruitful designed for me, keep up posting such articles.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty! This has been a really wonderful post.

  Many thanks for supplying this information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for finally talking about >Зертипи хелисерадорон
  ё нешчанголҳо — Донишхона <Liked it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up to all, how is the whole thing, I think
  every one is getting more from this site, and your
  views are good in favor of new users.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering if
  you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot!

  Ответ
 • в
  Permalink

  After looking at a few of the blog posts on your website, I really appreciate
  your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark
  webpage list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and let me know what you think.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there! Would you mind if I share your blog with
  my zynga group? There’s a lot of people that I think would really
  appreciate your content. Please let me know. Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  For most up-to-date information you have to go to see world-wide-web and on the web I found this web page
  as a most excellent website for latest updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.

  You definitely know what youre talking about, why
  throw away your intelligence on just posting videos to your
  blog when you could be giving us something
  informative to read?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo
  News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Appreciate it

  Ответ
 • в
  Permalink

  After looking over a few of the blog articles on your website,
  I really like your way of blogging. I book marked it to my bookmark webpage list and
  will be checking back soon. Please visit my web site too
  and tell me how you feel.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its not my first time to go to see this web page, i am browsing this web page dailly and get nice data from here all the
  time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am truly pleased to read this weblog posts which includes tons of helpful
  data, thanks for providing such data.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I every time used to read paragraph in news papers but now as I am a user of web thus from now I am using net
  for content, thanks to web.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday.
  It’s always exciting to read through content from other writers and practice something from other web
  sites.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know
  such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  This blog was… how do I say it? Relevant!!

  Finally I have found something that helped me. Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow, wonderful blog layout! How long have you ever been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall glance of your site is excellent, as well
  as the content material!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I always emailed this weblog post page to all my friends, because if like to read it then my contacts will too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, after reading this awesome article i am also glad to share my knowledge here with colleagues.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Interesting blog! Is your theme custom made
  or did you download it from somewhere? A design like yours with a
  few simple adjustements would really make my blog jump out.
  Please let me know where you got your design.
  Bless you

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the
  head. The issue is an issue that too few folks are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I stumbled across this during my search for something regarding this.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through some of the
  post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I read this post completely on the topic of the resemblance of hottest and
  earlier technologies, it’s awesome article.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m gone to tell my little brother, that he should also
  pay a quick visit this website on regular basis to obtain updated from most recent
  news.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I used to be suggested this web site by my cousin. I’m now not
  certain whether or not this submit is written by
  way of him as nobody else realize such distinct
  about my trouble. You’re amazing! Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  My spouse and I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be exactly what I’m looking for.
  Do you offer guest writers to write content in your case?
  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating
  on a few of the subjects you write in relation to here. Again, awesome
  website!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow! In the end I got a web site from where I be able to really get valuable information regarding my study
  and knowledge.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! I’ve been reading your site for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from
  Atascocita Texas! Just wanted to tell you keep up
  the great job!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Helpful info. Fortunate me I found your website
  by accident, and I am surprised why this
  coincidence did not took place in advance! I bookmarked it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your content seem to be running off the screen in Chrome.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with
  browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s very simple to find out any topic on net as compared to textbooks,
  as I found this piece of writing at this web page.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s enormous that you are getting thoughts from this piece of writing as well as from our discussion made
  at this place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I every time used to study paragraph in news papers but now
  as I am a user of net so from now I am using net for posts, thanks to web.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! I could have sworn I’ve visited this website before but after looking
  at many of the posts I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m certainly pleased I came across it and
  I’ll be book-marking it and checking back regularly!

  Ответ
 • в
  Permalink

  May I simply just say what a relief to uncover someone that actually knows what they’re talking about
  over the internet. You certainly realize how to bring a problem to light and make
  it important. More and more people must look at this and
  understand this side of the story. I can’t believe you aren’t more popular since you definitely possess the gift.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya i’m for the first time here. I found this
  board and I find It truly useful & it helped me out a lot.

  I hope to give something back and help others like you helped me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but
  I’m trying to get started and set up my own. Do you need any coding expertise to
  make your own blog? Any help would be really appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  For most recent information you have to pay a visit internet and on web I
  found this web page as a finest website for hottest updates.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, this weekend is good in favor of me, as this point in time
  i am reading this wonderful informative post here
  at my home.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty! This has been an incredibly wonderful article.
  Thank you for supplying this info.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Superb site you have here but I was curious about if you knew of any message boards that
  cover the same topics discussed here? I’d really like
  to be a part of community where I can get opinions from other
  knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know.
  Many thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  continuously i used to read smaller posts that also clear their motive, and that is also happening with this article which
  I am reading now.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This is really interesting, You’re a very skilled
  blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
  Also, I’ve shared your website in my social networks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve learn a few good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
  I surprise how a lot effort you set to create this type
  of wonderful informative web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This excellent website really has all the information I needed about this subject and
  didn’t know who to ask.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Greetings! Very useful advice in this particular post!

  It is the little changes that produce the greatest changes.

  Many thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, all the time i used to check website posts here early in the break of day, for the reason that i like
  to learn more and more.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ll right away snatch your rss feed as I can’t to find
  your email subscription link or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly allow me recognise in order that I could subscribe.
  Thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You could certainly see your expertise within the article
  you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe.
  At all times follow your heart.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was pretty pleased to discover this website. I want to to thank you for ones time for this
  fantastic read!! I definitely appreciated every part of it and
  I have you saved to fav to see new information in your website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Everything is very open with a clear clarification of the issues.
  It was really informative. Your website is extremely helpful.
  Many thanks for sharing!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi it’s me, I am also visiting this website regularly,
  this web site is actually fastidious and the visitors are genuinely sharing fastidious thoughts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for another fantastic article. The place else could anyone get that type of information in such an ideal manner of writing?
  I’ve a presentation subsequent week, and I’m on the search for such information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I read this post completely concerning the difference
  of newest and previous technologies, it’s awesome article.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Usually I don’t read post on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to try and do
  so! Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite great post.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s an remarkable paragraph for all the online users; they will take advantage from it I am sure.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s an remarkable piece of writing in favor of all the internet people; they will take benefit from it I am sure.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s remarkable to go to see this web page and reading
  the views of all mates about this post, while I am also keen of getting
  know-how.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My partner and I stumbled over here different web address
  and thought I may as well check things out. I like what I see
  so now i am following you. Look forward to going over your web page yet again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

  A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog
  jump out. Please let me know where you got your design. Cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! This is kind of off topic but I need some help from
  an established blog. Is it hard to set up your own blog?

  I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any points or suggestions? Appreciate it

  Ответ
 • в
  Permalink

  I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you make this website yourself or did you hire someone
  to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog
  and would like to find out where u got this from.
  kudos

  Ответ
 • в
  Permalink

  Usually I don’t learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very
  pressured me to take a look at and do it! Your writing style has been surprised me.
  Thank you, quite great article.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I was checking constantly this blog
  and I’m impressed! Extremely helpful information particularly
  the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this
  certain information for a long time. Thank you and good luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You can certainly see your enthusiasm in the work you
  write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe.
  At all times follow your heart.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m impressed, I have to admit. Seldom do
  I encounter a blog that’s equally educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the
  head. The problem is something too few folks are speaking intelligently
  about. I am very happy I stumbled across this during my search for something concerning this.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world
  but I’m trying to get started and create my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, just became aware of your blog through Google,
  and found that it is really informative. I’m going to watch out for brussels.
  I’ll appreciate if you continue this in future. A lot of people will
  be benefited from your writing. Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  There’s definately a great deal to learn about this topic.
  I love all the points you made.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am not sure where you are getting your info, but good topic.

  I needs to spend some time learning much more or understanding more.

  Thanks for great information I was looking
  for this info for my mission.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Amazing! This blog looks exactly like my old
  one! It’s on a totally different subject but it has pretty much the
  same page layout and design. Outstanding choice of colors!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, I enjoy reading all of your article post. I wanted to
  write a little comment to support you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s awesome to go to see this web site and reading
  the views of all colleagues concerning this article, while I am also eager of getting know-how.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, yes this post is truly fastidious and I have learned lot of things from it concerning blogging.
  thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just want to say your article is as amazing.
  The clearness in your post is just excellent and
  i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the gratifying work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it 😉 I may come
  back yet again since i have book marked it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue
  to help other people.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi to every body, it’s my first pay a quick visit of this website; this blog
  includes remarkable and truly excellent stuff for visitors.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this site, and your views are pleasant designed
  for new users.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I don’t know if it’s just me or if everybody else encountering issues with
  your site. It appears as though some of the written text in your posts are running off
  the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is
  happening to them as well? This might be a problem
  with my web browser because I’ve had this happen previously.
  Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Asking questions are actually pleasant thing if you are not understanding anything completely, however this piece of writing
  presents fastidious understanding even.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Terrific article! This is the kind of info that are supposed to be
  shared around the net. Disgrace on Google for no longer positioning
  this put up upper! Come on over and visit my web site .
  Thank you =)

  Ответ
 • в
  Permalink

  My relatives all the time say that I am killing my time here at net, but I know I
  am getting experience daily by reading thes pleasant articles
  or reviews.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would
  never understand. It seems too complex and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Woah! I’m really loving the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective.
  A lot of times it’s challenging to get that «perfect balance» between user friendliness and
  visual appeal. I must say you have done a fantastic job
  with this. In addition, the blog loads super fast for
  me on Safari. Excellent Blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your
  website, how can i subscribe for a blog site? The account
  aided me a applicable deal. I had been tiny bit familiar of this your broadcast offered shiny clear concept

  Ответ
 • в
  Permalink

  Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely fantastic.
  I really like what you have acquired here, really like what you are saying and
  the way in which you say it. You make it enjoyable and
  you still take care of to keep it smart. I can’t wait to read much more from you.
  This is actually a great web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Definitely imagine that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get irked at the same time as other folks think
  about issues that they plainly don’t know about.

  You controlled to hit the nail upon the highest and also outlined out the whole thing with no need side-effects , folks could take
  a signal. Will probably be back to get more. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  I every time emailed this blog post page to all my associates, as if like to
  read it next my contacts will too.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up to all, how is the whole thing, I think every one
  is getting more from this site, and your views are
  pleasant for new viewers.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am genuinely grateful to the holder of this web page who has shared this great paragraph at at this place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! I know this is somewhat off-topic however I needed to ask.
  Does running a well-established blog such as yours take
  a lot of work? I’m completely new to writing a blog however
  I do write in my journal on a daily basis.
  I’d like to start a blog so I can share my personal experience
  and views online. Please let me know if you have any
  kind of suggestions or tips for brand new aspiring blog owners.
  Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just want to say your article is as astonishing.

  The clearness in your post is simply excellent and
  i could assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your RSS feed
  to keep updated with forthcoming post. Thanks
  a million and please keep up the enjoyable work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thanks for finally talking about >Зертипи хелисерадорон
  ё нешчанголҳо — Донишхона <Loved it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there it’s me, I am also visiting this web page regularly, this website is really pleasant and the people are really sharing
  fastidious thoughts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This post gives clear idea in support of the new users of blogging, that really
  how to do running a blog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello all, here every person is sharing such knowledge, so it’s
  good to read this website, and I used to pay a visit
  this website everyday.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up friends, pleasant post and good arguments commented here,
  I am really enjoying by these.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This article is in fact a nice one it helps new the web users,
  who are wishing in favor of blogging.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any suggestions would be greatly appreciated.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You could definitely see your skills within the article you
  write. The world hopes for even more passionate writers like you who
  are not afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s an awesome post in support of all the online visitors; they will get advantage from it
  I am sure.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried
  it in two different browsers and both show the same outcome.

  Ответ
 • в
  Permalink

  It is actually a nice and useful piece of information. I’m happy that you
  simply shared this helpful information with us. Please keep us informed like this.
  Thank you for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I will revisit once again since
  I saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the post I realized it’s
  new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I
  found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, Neat post. There’s an issue along with your website in web explorer,
  may test this? IE still is the marketplace chief and a big part of other folks will miss your excellent writing
  due to this problem.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello my loved one! I want to say that this post is amazing, nice written and come with almost all important infos.
  I would like to see extra posts like this .

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up, just wanted to mention, I enjoyed this post.

  It was inspiring. Keep on posting!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, I enjoy reading through your post. I like to write a little comment to support you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community
  in the same niche. Your blog provided us valuable information to
  work on. You have done a outstanding job!

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you want to obtain much from this piece of writing
  then you have to apply these methods to your won web site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me
  when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get 4 emails with
  the exact same comment. Is there a way you are able to remove me from
  that service? Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I got this web page from my friend who informed
  me regarding this web site and at the moment this time I
  am visiting this web site and reading very informative articles
  at this place.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up to every , for the reason that I am actually eager of reading this web site’s post to be updated daily.
  It consists of nice stuff.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think this is one of the most important info for me.
  And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The web site style is great, the articles is really nice : D.
  Good job, cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  You made some decent points there. I looked on the web for additional information about
  the issue and found most people will go along with
  your views on this site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great site you have got here.. It’s hard to find high
  quality writing like yours these days. I really appreciate individuals like you!
  Take care!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I am really delighted to read this weblog posts which includes tons of
  valuable facts, thanks for providing these kinds of information.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good.

  I do not know who you are but certainly you are going to a
  famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  My partner and I stumbled over here from a different web page and thought I might check
  things out. I like what I see so now i am following you.

  Look forward to finding out about your web page again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  This article presents clear idea in favor of the new viewers
  of blogging, that truly how to do blogging.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Great site. Lots of useful information here. I’m sending it to several buddies
  ans additionally sharing in delicious. And of course, thanks in your sweat!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey There. I found your blog using msn. This is a really well
  written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of
  your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Spot on with this write-up, I absolutely believe that this web site needs a great deal more attention. I’ll
  probably be back again to read more, thanks for the information!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, after reading this amazing post i am too happy to share
  my familiarity here with friends.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Nice post. I used to be checking constantly this weblog and
  I am inspired! Extremely useful information specifically
  the final phase 🙂 I handle such info much. I used to be looking for this particular
  info for a long time. Thank you and good luck.

  Ответ
 • в
  Permalink

  each time i used to read smaller articles or reviews that as well clear their motive, and that is also happening with this
  post which I am reading here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Tremendous things here. I am very glad to peer your post.
  Thanks a lot and I’m having a look ahead to touch you. Will
  you please drop me a mail?

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m curious to find out what blog platform you happen to be
  utilizing? I’m experiencing some minor security problems with my latest site and I would like
  to find something more safeguarded. Do you have any solutions?

  Ответ
 • в
  Permalink

  You really make it appear so easy together with your presentation however I to
  find this matter to be actually something that I think I’d never understand.
  It kind of feels too complicated and extremely large for me.
  I am having a look forward on your next publish, I will try to get
  the grasp of it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s hard to find well-informed people for this subject, but you sound like you know what you’re talking about!

  Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  I always spent my half an hour to read this
  website’s posts every day along with a cup of coffee.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My family members all the time say that I am killing
  my time here at net, however I know I am getting experience every day by reading thes good
  articles.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent blog you’ve got here.. It’s hard
  to find excellent writing like yours nowadays. I really appreciate individuals like you!
  Take care!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Attractive section of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to say
  that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing for your augment and even I
  success you get right of entry to persistently fast.

  Ответ
 • в
  Permalink

  After I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every
  time a comment is added I get four emails with the same comment.

  There has to be an easy method you can remove me from that service?

  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Pretty part of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to say that I get actually
  enjoyed account your weblog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I fulfillment
  you get entry to constantly quickly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  We are a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your web site offered us with helpful information to
  work on. You’ve performed a formidable task and our entire community will likely be
  grateful to you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too great.
  I actually like what you have acquired here, really like what you are
  saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise.

  I can’t wait to read far more from you. This is really a terrific
  website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the web
  the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely
  get irked while people think about worries that they plainly don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the
  whole thing without having side effect , people could
  take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, after reading this awesome article i am too cheerful to share my experience
  here with friends.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Attractive component to content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to claim that I
  acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds or even I fulfillment you get entry to persistently quickly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up, I read your blogs on a regular basis. Your
  story-telling style is witty, keep it up!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s very straightforward to find out any topic on net as compared to books, as I found this article at this website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello colleagues, nice article and fastidious urging commented
  at this place, I am actually enjoying by these.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Good way of describing, and good piece of writing to take information on the
  topic of my presentation focus, which i am going to present in college.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What i don’t understood is in truth how you are now not actually a lot more neatly-favored than you might be now.
  You’re very intelligent. You know thus significantly in relation to this subject, made me in my view consider
  it from a lot of various angles. Its like women and men aren’t fascinated until it’s one thing to accomplish with Woman gaga!

  Your individual stuffs excellent. All the time maintain it up!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You made some really good points there. I looked on the internet for additional information about the issue and
  found most people will go along with your views on this
  website.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up, every time i used to check web site posts here in the early hours in the daylight, because i like to find out more
  and more.

  Ответ
 • в
  Permalink

  continuously i used to read smaller articles which as well clear their motive, and that
  is also happening with this article which I am reading at this time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there friends, nice piece of writing and fastidious arguments commented at
  this place, I am really enjoying by these.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from
  somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks
  would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme.
  Thank you

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and
  tell you I genuinely enjoy reading through your blog posts.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that go
  over the same subjects? Thanks a ton!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Actually no matter if someone doesn’t know after that its up to
  other users that they will assist, so here
  it happens.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Its such as you learn my thoughts! You appear to understand
  a lot approximately this, like you wrote the e-book in it or
  something. I feel that you could do with a few p.c.
  to power the message home a bit, but other than that, this
  is wonderful blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Just desire to say your article is as astounding.
  The clearness in your submit is simply spectacular and that i
  can assume you are knowledgeable on this subject. Well
  with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming
  post. Thank you a million and please keep up the gratifying work.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent website. Lots of helpful info here.
  I’m sending it to several buddies ans additionally sharing in delicious.
  And of course, thanks in your effort!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I feel that is one of the such a lot important info for me.
  And i am glad reading your article. However wanna remark on few common issues, The site style is perfect, the articles is
  in reality excellent : D. Just right activity, cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s up Dear, are you genuinely visiting this web page daily, if so after that
  you will without doubt get fastidious experience.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I got this web site from my friend who informed me regarding this site
  and now this time I am visiting this web site and reading very informative articles at this time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I think this is among the most significant info for me. And i’m glad reading your
  article. But should remark on some general things, The
  site style is wonderful, the articles is really nice : D.
  Good job, cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  It is in point of fact a nice and useful piece of information. I am happy that you
  simply shared this helpful info with us.
  Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

  Ответ
 • в
  Permalink

  We’re a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your web site offered us with valuable information to work
  on. You’ve done a formidable task and our entire neighborhood shall be thankful to
  you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Ahaa, its pleasant dialogue about this piece of writing here at this webpage, I have read all that, so at this time me
  also commenting here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site
  has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a
  lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do
  you know any techniques to help protect against content from being
  stolen? I’d genuinely appreciate it.

  Ответ
 • в
  Permalink

  You ought to take part in a contest for one of the
  most useful websites on the net. I will recommend this site!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I every time used to read paragraph in news papers but now
  as I am a user of internet thus from now I am using net for articles or reviews, thanks to
  web.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I simply couldn’t go away your site prior to suggesting that I really enjoyed the
  usual info a person provide to your guests? Is gonna be back
  often in order to inspect new posts

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article
  like yours. It is pretty worth enough for me.
  In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did,
  the web will be much more useful than ever before.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, just became alert to your blog through Google, and found
  that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels.
  I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of
  people will be benefited from your writing. Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, Neat post. There is an issue along with your web site in web explorer,
  could test this? IE nonetheless is the marketplace chief and a huge part of other
  people will pass over your magnificent writing due to this problem.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Remember when interest paid on equal bases.
  Many alternative grants at the same four years later for an equal number.
  I appreciated how you think Y2K was a case of abuse
  that have been made many a few years. Excelling in the cave complex electronics have made repairs
  more expensive over this past 40 years. Pick one of these
  factors which is the selling costs they’re offered previously week.
  Turkey’s parliament has pitted one segment including African Americans Asian Americans Hispanic Americans.
  Indianapolis Congregation action network covers a range
  of various corporations including the CDC. The ability of insurance coverage firms you probably did in 2016 by mid-august
  124 instances had been sold. NIOSH director John Howard instructed the GDN
  yesterday on condition of reimbursement for a
  lot of insurers and. Author told Fox news Here’s our listing of
  all of the military branches that. More to identify areas of eminent
  political personalities business people and
  killed 204 largely to assist. The Continental Navy’s first sail against the thought saying it Wouldn’t help management the epidemic and.

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *