Забон рукни асоситарини давлатдорист. — Донишхона

Забон рукни асоситарини давлатдорист.

Раванди ба истиқлолу соҳибихтиёрӣ расидани Ҷумҳурии Тоҷикистон як марҳилаи мушкили давраи навини таърихи Тоҷикистон аст. Мардуми Тоҷикистон дар давраи муҳокима ва қабули қонуни забон ба таври возеҳу равшан рӯҳияи истиқлолхоҳӣ ва озодихоҳии худро нишон доданд. Метавон гуфт,ки муҳокима ва қабули қонуни забон давраи аввали ба истиқлол расидани Тоҷикистон аст. Дар ин ҷараён ҳам мардуми зиёии тоҷик ва ҳам вакилони халқ ва ҳам ҳукумати онвақтаи Тоҷикистон якпорчагиву якмаромии хешро баръало маълум намуданд ва дар атрофи манфиатҳои волои миллии хеш ҳамфикру муттаҳид гардиданд. ҳол он ки давраҳои баъдинаи паёми сиёсиву иҷтимоии тоҷикистон ин хусусиятро доро набуд ва ҳамин ҳамдигарнофаҳмиву мансабталошӣ Тоҷикистонро ба ҷанги бародаркушӣ тела дод. Дар партави қабули қонуни забон моҳи сентябри соли 1990 дар назди академияи илмҳо бо қарори шӯрои вазирони Тоҷикистон кумитаи истилоҳот таъсис ёфт. Яъне кумитаи истилоҳот низ як сол қабл дар моҳи эълон гардидани истиқлоли Тоҷикистон ташкил шудааст. Яке аз ҳадафҳои асосии таъсисёбии кумитаи ислоҳот ба тартиб овардани истилоҳоти забони тоҷикӣ ва татбиқи қонуни забон мебошад. Дар муддати се соли мавҷудияти кумитаи истилоҳот кормандони он дар тамоми чорабиниҳо ва тадбирҳое, ки аз тарафи шӯрои вазирон амалӣ мегардид, фаъолона ширкат варзиданд. Махсусан назорати татбиқи қонуни забон ва таҳияи фарҳангу луғатҳои истилоҳӣ мақсади асосии фаъолияти кумитаи истилоҳот гардид. Аслан истилоҳот ва истилоҳсозӣ дар забони тоҷикӣ таърихи қадима дошта, яке аз унсурҳои асосии пешрафти забон ҳамчун забони давлатӣ ва расмиву коргузорӣ мебошад. Тавре ки маълум аст, забони форсии тоҷикӣ ҳазор сол аст, ки дорои як системаи муназзами истилоҳот буд ва коргузорӣ дар девондории аксари салотину подшоҳон аз давраи Тоҳириёну Сафавиён сар карда ба забони форсӣ сурат мегирифт. Дар замони ҳукмронии сулолаи манғитиён дар аморати бухоро низ забони тоҷикӣ дар баробари туркии чағатоӣ, забони расмии давлат буд. Баъд аз инқилоби бухоро ва барқарор шудани сохти шӯравӣ дар қаламрави он ва таъсис ёфтани ҷумҳурии худмухтори тоҷикистон забони тоҷикӣ дар ин ҷумҳурӣ дар баробари забони ӯзбекӣ забони расмии давлатӣ эълон гардид. Ва ҳамин давра марҳилаи нави истифодаи забони тоҷикӣ (форсӣ) дар идораҳои давлатӣ шурӯъ гардид, ки то ба имрӯз идома дорад. Ин давра дорои хусусиятҳои хоси худ аст. Дар солҳои бист то соли 1929, яъне то иваз шудани алифбои арабӣ бо алифбои лотинӣ забони форсии тоҷикӣ пайванди мустаҳками худро бо давраи пеш аз инқилоб рушди забон нигоҳ дошта, инкишофи он хусусияти табиӣ дошт. Дар ин давра дар баробари ворид шудани калимаҳои русиву аврупоӣ дар забони тоҷикӣ истилоҳҳои наве пайдо шуданд. Аз қабили шӯрои вазирон, ҷумҳурӣ, ҷумҳурии мухтор ва ғайра. Ин истилоҳҳо мувофиқи нормаҳои забони тоҷикӣ сохта шуда, характери табиӣ доштанд. Инчунин калимаҳо ва истилоҳҳои русиву аврупоӣ, ки ба забони тоҷикӣ дохил мешуданд, ба меъёрҳои талаффузи забон, яъне савтиёти он мувофиқ гардонда мешуданд (комитет-кумита, октябр-уктобир ва ғ.). Дар ин давра истилоҳсозӣ ба таври маълум сурат гирифта, барои ифодаи маъноҳои нав аз калимаҳои тоҷикиву арабӣ ба таври васеъ истифода мешуд, яъне захираи бои фонду таркиби луғавии забони тоҷикӣ пурра ба кор мерафт. Баъд аз қабули алифбои лотинӣ ва баъд аз чанде гузаштан ба алифбои кириллӣ (1940) дар забони тоҷикӣ калимаҳои русиву аврупоӣ зиёд шуд ва доираи истифодаи истилоҳҳои хоси забони тоҷикӣ хеле маҳдуд гардид. Дар ин давра истилоҳсозии забони тоҷикӣ ба монанди дигар забонҳои «халқҳои бародари советӣ» зери таъсири забони русӣ афтод. Таҳти фишори ҳамгунсозии он шурӯъ гардид. Дар рӯзномаи «тоҷикистони сурх» (8.08.1936) «установкаи терминологияи забони тоҷикӣ» чоп шуд, ки он равиши баъди истилоҳсозиро дар забони тоҷикӣ муайян намуд. Дар ин «установка» қатъӣ талаб мешуд, ки ба муқобили ҳаргуна зуҳуроти «миллатчигии маҳаллӣ, буржуазӣ» ва ҳамчунин ба муқобили майлу қасдҳои шовинизми олимақомӣ, ки терминҳои забони тоҷикро ба терминҳои русӣ ва ё дигар забон иваз кардан мехоҳад, муборизаи қатъӣ бурда шавад. Вале дар асл ин установка ба дохил шудани калимаҳои русӣ-аврупоӣ роҳи васеъ кушод ва онро қонунӣ гардонид. Дар моддаи 5-уми он гуфта мешавад,ки «дар забони тоҷикӣ муқаррар кардани терминологияе, квартира дар шароити сохтмони сотсиалистӣ инкишоф карда мафҳумҳои шаклҳои нави меҳнат моментҳои муборизаи синфӣ, ҳаракати инқилобӣ, сохтмони сотсиалистӣ ва ҳоказоҳоро ифода кунад, умуман терминологияи илмҳои ҷамъиятӣ-сиёсӣ бояд асосан бо роҳи қабул карда шудани терминологияи интернатсионалӣ ва советӣ пеш равад». Ин установка муқобили истифодаи истилоҳҳои «моддият-материализм» худҷӯш-самовар, пешоҳанг-пионер, сарнишин-пассажир, маҳви бесаводӣ- ликбез, инқисор-монополия, маърака-компания, сарборӣ-нагрузка ва теъдоди зиёди калимаҳои хоси форсии тоҷикӣ баромад. Маҷрое, ки дар асоси ин «установка» пеш гирифта шуд, бо баъзе пешрафтҳову каҷравиҳо то ибтидои солҳои 60-ум идома ёфт, ки дар натиҷа забони форсии тоҷикӣ аз калимаҳову истилоҳҳои аврупоиву русӣ пур гардид.албатта, навовариҳои илмиву техникӣ бе тағйирот ба забони тоҷикӣ дохил шуданд. Ворид шудани ин гуна вожаҳо ба таркиби луғавии забон яке аз роҳҳои асосии ғанӣ гаштани забон аст. Вале, мутаассифона ҳангоми ворид сохтани ин гуна истилоҳҳо аз нормаҳо ва махсусан аз меъёрҳои савтиёти забони форсии тоҷикӣ сарфи назар шуд. Ин саҳлангорӣ ё ба таври дигар дидаву дониста сарфи назар кардан аз қоидаҳои сарфу наҳви забони точикӣ ба он оварда расонд, ки имрӯз ҳатто як қисми зиёиёни тоҷик матбуоти тоҷикро дуруст намефаҳманд. ҳол он ки вожаҳое, ки имрӯз дар рӯзномаҳо ва радиову телевизион истеъмол мешаванд, аксаран ҳамон калимаҳое ҳастанд, ки 40-50 сол пеш таҳти таъсири «установкаи терминологияи забони тоҷикӣ» ва русикунонии истилоҳот аз онҳо даст кашида будем. Баъд аз солҳои 60-ум оҳиста-оҳиста равияи эҳёи маданият ва рӯ овардан ба таърихи гузаштаи хеш оғоз гардид.ин раванд ба принсипҳои истилоҳсозии забони тоҷикӣ низ бетаъсир намонд. Инро мо дар «принсипҳои асосии терминологияи забони тоҷикӣ», ки соли 1971 ба шакли китобча чоп шудааст, дида метавонем. Ин китобчаро кормандони кумитаи истилоҳот, ки бо қарори шӯрои вазирон моҳи июни соли 1960 дар назди академияи илмҳо таъсис ёфта буд, таҳия ва чоп кардаанд. Дар моддаи аввали ин китобча омадааст: 1. «истифода кардани таркиби луғавӣ ва воситаҳои грамматикии забони тоҷикӣ, аз ҷумла ба таври васеъ ба кор бурдани калимаҳои тоҷикие, ки маънои он терминро пурра ифода мекунанд». Таҳиягарони ин китоб нисбат ба таҳиякунандагони «установкаи терминологияи забони тоҷикӣ» дар истилоҳсозиву тартибу таҳияи луғатҳои соҳавӣ бештар ба равиши илмӣ даст зада кӯшиш кардаанд, ки усулияти илмӣ дар таҳияи истилоҳот ва аз принсипҳои сиёсӣ сарфи назар шавад. Махсусан, ин равиши онҳо дар соҳаи астрономия баръало маълум мешавад. Онҳо менависанд, ки «азбаски илми нуҷум дар осиёи миёна аз давраҳои қадим хеле равнақ дошт, терминҳои он на фақат дар байни олимони он давра хеле паҳн шуда буданд, балки шоирону нависандагони мо низ дар давоми асрҳо ҳам дар адабиёти классикӣ ва ҳам дар адабиёти советӣ ин терминҳоро бисёр кор фармудаанд. Аз ин рӯ, мо таклиф дорем, ки терминҳои мазкур ба шакле қабул карда шаванд, ки дар асарҳои илмӣ ва адабии тоҷикон вомехӯранд». ҳамин тариқ, «принсипҳои асосии истилоҳсозии забони тоҷикӣ» дар баъзе соҳаҳо ба истифодаи вожаи асосии тоҷикӣ роҳи васеъ кушод, вале дар баъзе риштаҳои дигар, хусусан дар соҳаи илмҳои дақиқ истилоҳҳо бетағйир монданд. Инчунин дар риштаи улуми иҷтимоӣ ва сиёсӣ низ таҳиягарони «принсипҳо» ба баъзе ақибравиҳо роҳ доданд. Масалан, истифодаи бетағйири калимаи «совет» дар маъноҳои «совет», «совет-союза», «совет национальностей», «сельский совет». Охири солҳои 80-ум ва аввали солҳои 90 дар таърихи фарҳангии тоҷик давраи таҳаввулоти фарҳанг маҳсуб мешавад. Дар ин давра дар ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ ва фарҳангии тоҷикистон дигаргуниҳое ба вуҷуд омадаанд, ки ҳар яки онҳо таҳқиқу баррасии амиқи сиёсӣ мехоҳанд. Бар асари бозсозиву ошкорбаёнӣ дар тамоми риштаҳои ҷомеа ва аз ҷумла дар фарҳангу илм ҳам ҳақиқатнигорӣ, такя бар усулҳои ҳақиқатан илмӣ шурӯъ гардид.равияи зинда кардани расму русуми қадима, анъанаҳои бостонӣ ва пос доштани осори гузаштагону ниёгони мо ба таҳкими нақши забони модарӣ дар омӯзишу парвариш ав корбарии ҳаррӯза оварда расонд.натиҷаи ин бедордилӣ қабули қонуни забон аз тарафи шӯрои олӣ гардид. Аввалин бор дар таърихи мардуми осиёи миёна миллати тоҷик, ҳукумати тоҷикистон, забони миллии худро забони давлатӣ эълон намуд. Азбаски забон яке аз рукнҳову нишонаҳои асосии давлатдорӣ мебошад, қабули қонуни забон қадами нахустин барои соҳиб шудан ба истиқлолият буд. Барои татбиқи моддаҳои қонуни забон, ҷорӣ кардани коргузории расмӣ ва таҳияи фарҳангҳои истилоҳотӣ як сол баъд аз қабули қонуни забон дар моҳи сентябри соли 1990 бо қарори шӯрои вазирон кумитаи истилоҳоти тоҷикистон таъсис ёфт. Ин кумита дар муддати се сол ба қадри имкон корҳои зиёдеро анҷом додааст. Кормандони он бо фармоиши шӯъбаи забон ва илми шӯрои вазирон танҳо ибтидои соли гузашта татбиқи қонуни забонро дарг вазорату идораҳои муҳими ҷумҳурӣ тафтиш намуданд. То ин дам якчанд луғати соҳавӣ таҳия, таҳрир ва ба чоп омода гардид. Ба душвориҳои молиявӣ нигоҳ накарда «фарҳанги мухтасари истилоҳотии вазорати алоқа», «фарҳанги мухтасари истилоҳоти коргузорӣ» чоп шуданд. ҳоло болои фарҳангҳои истилоҳоти бинокорӣ равонпизишкӣ, саноати роҳсозу физика кор идома дорад. Баъзе аз онҳо ба чоп тавсия шуданд. Кормандони кумитаи истилоҳот дар муҳокимаву баррасиҳои татбиқи қонуни забон фаъолона ширкат мекунанд. Танҳо дар нимаи аввали соли ҷорӣ бо саъю кӯшиши кормандони кумита дар рӯзномаҳо ва маҷаллоти ҷумҳурӣ 12 мақолаи илмӣ ва оммавӣ дар иртибот ба мавзӯи истилоҳоти забони тоҷикӣ ба табъ расид. «фарҳанги истилоҳоти коргузорӣ» дар остонаи ҷашни истиқлоли тоҷикистон ба табъ расид. Дар таҳияву чопи ин китоб ба мушкилиҳои зиёде рӯ ба рӯ шудем. Мувофиқи қарордоде, ки бо корхонаи хурди давлатии «симурғ»-и назди вазорати матбуот ва ахбор имзо кардем, маблағи умумии чоп 2305 ҳазорро ташкил дод. Мо ин маблағро аз фонди татбиқи қонуни забони шӯрои вазирон гирифта ба онҳо супурдем. Ин корхона мебоист то аввали соли 1993 китобро чоп мекард. Вале ҳаводиси соли гузашта ба ин кор халал расонд. Инчунин муассисаи чопгар ҳам корро саҳлангорӣ карда хеле кашол дод. Оқибат вақте ки китоб ба чоп тайёр шуд, онҳо аз мо боз як миллиону бист ҳазор сӯм талаб карданд. Маҷбур шудем, ки ба корхонаҳои хусусӣ муроҷиат кунем, зеро дар фонди татбиқи қонуни забони шӯрои вазирон ин қадар маблағ ба мо дода наметавонистанд. Ниҳоят аз як корхонаи хусусӣ ин маблағро пайдо кардем ва китобҳоро харидем. Албатта, дар остонаи ҷашни истиқлол аз шароити кору маблағ шикоят кардан кори хуб нест. Вале, чӣ илоҷ, аз воқеият ҷои гурез нест. Кормандони кумита то ба ҳол ҷои кор надоранд. Дар як утоқ 6 нафар нишаста кор мекунем. Ба ғайр аз фонди маош кумита дигар маблағе надорад, ки мутахассисони варзидаро ба кори таҳияву тайёр кардани луғатҳои истилоҳӣ ҷалб намояд. Маоши кормандон ҳам дар шароити имрӯза ба хӯроки онҳо намерасад. Вале дунё ба умед аст. Имрӯз бо саъйу кӯшиши ҳукуматдорон вазъи шаҳри душанбеву ҷумҳурӣ ба эътидол омадааст. Умед бар он дорем, ки дар хоки тоҷикистон сулҳу осоиш ҳукмфармо мешавад ва ҷашни дар пешистодаи истиқлолияти тоҷикистон дар якдигарфаҳмиву баҳамоии мардуми тоҷик нақши густурдае хоҳад бозид. (паёми душанбе, 3 августи с.1993).

Сарчашма:termcom.tj

Забон рукни асоситарини давлатдорист.: 131 комментарий

 • в
  Permalink

  Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several
  weeks of hard work due to no back up. Do you have any methods
  to prevent hackers?

  Ответ
 • в
  Permalink

  What i do not realize is actually how you are not really much more well-liked than you might be
  now. You are so intelligent. You recognize therefore
  considerably relating to this matter, produced me in my view believe it from so many various angles.
  Its like women and men are not involved unless it’s something to
  do with Woman gaga! Your own stuffs great.
  At all times handle it up!

  Ответ
 • в
  Permalink

  naturally like your website but you need to take a look at the spelling on quite
  a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to
  find it very troublesome to tell the reality nevertheless I will certainly come back again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  whoah this weblog is fantastic i really like reading your articles.
  Keep up the great work! You understand, a lot of people are searching around for this info,
  you can help them greatly.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My partner and I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be precisely what I’m looking for.
  Does one offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind producing a post or elaborating on many of the subjects you write related to here.

  Again, awesome web site!

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has helped me out loads.
  I’m hoping to contribute & help different users like its aided me.
  Great job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there! I could have sworn I’ve visited this web site before but
  after browsing through a few of the articles I
  realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I discovered it
  and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for the auspicious writeup. It if truth be told used to be a entertainment account it.
  Glance complex to more added agreeable from you! By
  the way, how can we keep up a correspondence?

  Ответ
 • в
  Permalink

  You could certainly see your skills in the work you write.
  The arena hopes for even more passionate writers like you who aren’t
  afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hurrah! At last I got a blog from where I be capable of truly get valuable information regarding my study and knowledge.

  Ответ
 • в
  Permalink

  There is certainly a great deal to know about this subject.
  I like all of the points you’ve made.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey would you mind letting me know which web host you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must
  say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a
  good web hosting provider at a reasonable price? Kudos,
  I appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I truly love your blog.. Great colors & theme. Did you develop this web site yourself?
  Please reply back as I’m trying to create my
  very own website and would love to find out where you got this from or exactly what the
  theme is named. Thank you!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us
  something informative to read?

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this
  problem. If you have any suggestions, please share.

  Appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  You ought to be a part of a contest for one of the greatest blogs on the web.
  I most certainly will highly recommend this site!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello There. I discovered your blog the use of msn. That
  is a really well written article. I’ll be sure to
  bookmark it and come back to read extra of your helpful info.

  Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there I am so delighted I found your blog, I really found
  you by error, while I was researching on Aol for something else, Anyhow I am
  here now and would just like to say cheers for a remarkable post and a all round
  interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it
  all at the minute but I have book-marked it
  and also added your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read much more, Please do keep up the great jo.

  Ответ
 • в
  Permalink

  When I initially commented I clicked the «Notify me when new comments are added»
  checkbox and now each time a comment is added I get four
  e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that
  service? Thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello! Someone in my Myspace group shared this
  website with us so I came to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be
  tweeting this to my followers! Outstanding blog and wonderful design and style.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi, yup this piece of writing is truly fastidious and I have learned lot of things from it about blogging.
  thanks.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent blog here! Also your website loads up fast!

  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my website loaded up as fast as yours lol

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the
  favor”.I am trying to find things to improve my website!I suppose its
  ok to use a few of your ideas!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog.
  I am hoping to view the same high-grade content
  from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now ;
  )

  Ответ
 • в
  Permalink

  Have you ever thought about including a little bit more than just your
  articles? I mean, what you say is valuable and everything.
  But think of if you added some great images or videos
  to give your posts more, «pop»! Your content is excellent but with pics and clips, this site could
  undeniably be one of the very best in its field.
  Excellent blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your site to come back later on. Many thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who was conducting a little research on this.
  And he in fact ordered me dinner because I found it for
  him… lol. So let me reword this…. Thanks for the
  meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this issue here on your blog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  you are in point of fact a good webmaster. The website loading velocity
  is incredible. It seems that you’re doing any distinctive trick.
  Also, The contents are masterwork. you have performed
  a magnificent activity on this matter!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Link exchange is nothing else but it is only placing
  the other person’s webpage link on your page at proper
  place and other person will also do similar in support of you.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey would you mind letting me know which web host
  you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say
  this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a fair price?

  Kudos, I appreciate it!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Excellent web site you have got here.. It’s difficult to find good quality writing like yours nowadays.

  I truly appreciate individuals like you! Take care!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  I was pretty pleased to find this website. I wanted to thank you
  for ones time for this fantastic read!! I definitely savored
  every part of it and I have you book-marked to see
  new things on your blog.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I pay a visit every day some sites and blogs to
  read articles, however this web site provides feature based posts.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello, i think that i saw you visited my site thus i came
  to “return the favor”.I’m trying to find things
  to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

  Ответ
 • в
  Permalink

  It’s awesome for me to have a web page, which is helpful in favor
  of my experience. thanks admin

  Ответ
 • в
  Permalink

  Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show
  up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just
  wanted to say wonderful blog!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Paragraph writing is also a excitement, if you be familiar with afterward you can write otherwise it is complicated to write.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hey there! I simply wish to give you a big thumbs up for the
  great information you have right here on this post.
  I’ll be coming back to your web site for more soon.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I got this website from my friend who told me on the
  topic of this web site and now this time I am visiting this site and reading very informative posts here.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello there, You’ve done a great job. I’ll definitely digg it and personally recommend
  to my friends. I am sure they will be benefited from
  this site.

  Ответ
 • в
  Permalink

  What i do not understood is in fact how you’re not actually much more
  smartly-preferred than you might be now. You are so intelligent.
  You already know therefore considerably on the subject
  of this matter, produced me personally consider it from numerous numerous angles.
  Its like women and men aren’t interested except it’s
  one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs great.

  All the time deal with it up!

  Ответ
 • в
  Permalink

  What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has helped
  me out loads. I’m hoping to contribute & aid other users like
  its helped me. Great job.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I do not know whether it’s just me or if everyone else experiencing
  issues with your blog. It appears as though some of the text on your
  posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them
  as well? This might be a issue with my web browser because I’ve had this happen before.
  Cheers

  Ответ
 • в
  Permalink

  Heya i am for the first time here. I found this board and I to find It
  truly helpful & it helped me out much. I am hoping to give one thing again and help others like you aided me.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, I discovered your website by the use of Google whilst looking for a similar topic, your web site came up, it seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  eebest8 smm

  Ответ
 • в
  Permalink

  If you are going for finest contents like I do, just go to
  see this web site daily as it presents quality contents, thanks

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there all, here every one is sharing such familiarity, so it’s pleasant to
  read this web site, and I used to pay a quick visit this webpage daily.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Somebody essentially lend a hand to make seriously articles I’d state.
  That is the first time I frequented your web page and up to now?
  I surprised with the analysis you made to create this particular put up extraordinary.

  Excellent task!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was curious
  about your situation; many of us have developed some nice methods and
  we are looking to exchange methods with other folks, be
  sure to shoot me an e-mail if interested.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hi there, I discovered your blog by the use of Google at
  the same time as searching for a comparable matter,
  your site got here up, it appears great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply became aware of your blog via Google, and found that it
  is really informative. I’m going to be careful for brussels.

  I’ll be grateful if you continue this in future.
  Lots of other people shall be benefited out of your writing.

  Cheers!

  Ответ
 • в
  Permalink

  Hello friends, its great piece of writing about tutoringand fully explained, keep it
  up all the time.

  Ответ
 • в
  Permalink

  My partner and I stumbled over here coming from a
  different web address and thought I should check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward
  to going over your web page yet again.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Thank you for some other wonderful post. Where else may just anyone get that type
  of info in such a perfect manner of writing? I have a presentation subsequent week,
  and I’m on the look for such info.

  Ответ
 • в
  Permalink

  I appreciate, lead to I found just what I was taking a look for.
  You have ended my four day long hunt! God Bless you
  man. Have a nice day. Bye

  Ответ
 • в
  Permalink

  Do you mind if I quote a few of your articles
  as long as I provide credit and sources back to
  your weblog? My website is in the very same area of interest as yours and my users would really benefit from a lot of the information you present here.
  Please let me know if this alright with you. Many thanks!

  Ответ
 • в
  Permalink

  CLOUD-MINING 94TB/s BITCOIN SHA256, Instant payment mining reward — no fee, 24 hours mining contract 0.0015 BTC, 7 days mining contract 0.0096 BTC, 30 days mining contract 0.0339 BTC.

  Ответ
 • в
  Permalink

  These are truly fantastic ideas in about blogging.
  You have touched some good points here. Any way keep up wrinting.

  Ответ
 • в
  Permalink

  Now, after that very long-winded prologue to your question, I’m going to be all boring and say my favorite gadget is my iPhone. Cuz it’s awesome.

  Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *